Torna

Processos d'estabilització

CANÀRIES

Obert el termini de presentació de sol·licituds de participació al concurs de mèrits del 30 de novembre al 30 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

Les persones aspirants que hagin de presentar una sol·licitud i necessitin una certificació amb alguna de les dades administratives (full de serveis, activitat de formació, superació de fase d’oposició,...) que consta a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació i Formació Professional de les Illes Balears ho han de sol·licitar a través del tràmit següent:

La certificació es rebrà a través del correu electrònic i/o carpeta ciutadana, en el termini de dos dies hàbils.


- Accés al tràmit