Presentació:

 El CENTRE  de TECNIFICACIÒ ESPORTIVA ILLES BALEARS, anteriorment anomenat Poliesportiu Príncipes de España, pertany al Govern de les Illes Balears, Conselleria Turisme, Cultura i Esports, i està gestionat per la Direcció General d'Esports.

 Dins les seves instal·lacions s'hi ubica un nou Institut d'Educació Secundària (IESCTEIB), constrtuït l'any 2022 i  es realitzen els entrenaments de la major part dels programes de tecnificació de la Fundació per a l'Esport Balear.

 ESPAIS

És una de les instal·lacions esportives emblemàtiques del Govern de les Illes Balears i de referència per l'esport de les Illes Balears. Dins d'aquesta instal·lació de més de 53.000 m2 tenim els següents espais:

 Instal·lacions esportives

 

 • Piscina de 25m
 • Piscina de 50m ( només per usuaris de programes de tecnificació i grups entrenament organitzats)
 • 4 pistes de tennis de terra batuda
 • 4 pistes de greenset
 • Pista d'atletisme, anell de rodament perimetral i recta d'escalfament
 • Gimnàs d'abonats
 • Gimnàs de la Fundació per a l'Esport Balear, d'ús exclusiu per usuaris de programes de tecnificació
 • Pavellò multi esportiu cobert, de 3 mòduls
 • Sala d'arts marcials
 • Pavelló de gimnàstica esportiva
 • Sala de lluita
 • Sala de boxa
 • Camp de gespa natural
 • Camp de volley platja
 • Dues pistes de street basket
 • Pistes exteriors poliesportives (bàsquet, futbet, handbol)
 • Vestidors amplis i equipats

 Instal·lacions no esportives

 • Sala d'actes
 • Sala de juntes
 • Aules de formació

 ENTITATS

Dins de les instal·lacions del CENTRE TECNIFICACIO ESPORTIVA ( CTEIB)  ens trobem amb :

 

 • La Fundació per a l'Esport Balear
 • IES CTEIB (Institut Educació secundària Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears)
 • Federació Balear de Lluita Olímpica i modalitats associades
 • Federació d'Atletisme de les Illes Balears
 • Federació de Gimnàstica de les Illes Balears

 

TIPUS D'USUARIS

NOTA important:  a partir de dia 10 de febrer de 2021 no es podran donar d'alta nous usuaris al CTEIB que NO estiguin federats a alguna de les federacions autonòmica o estatal, si bé es mantenne els abonaments dels usuaris no federats que estiguessin donats d'alta amb anterioritat  al 10 de febrer de 2021, sempre que es compleixin les condicions que gaudia en el moment d'abonar-se i la renovació es faci en el termini màxim de 30 dies comptadors a partir de la data de finalització de l'abonament; mirau la notícia aqui: http://www.caib.es/sites/cteib/ca/darreres_noticies/?campa=yes

a)USUARIS ABONATS TAN SOLS ES PODRÀ RENOVAR EL SEU CARNET D'ABONAT AMB LES MATEIXES CONDICIONS QUE EN EL MOMENT QUE EL VA OBTENIR INICIALMENT;  es a dir: si tenia carnet d'abonat amb descompte de carnet jove i per accedir a la piscina, tan sols podrá renovar l'accès per accedir a la piscina i fins que compleixi els 30 anys.

 La renovació s'haurà de relitzar en el termini màxim de 30 dies desde la finalització de l'abonament.

l' usuari abonat que renovi el seu carnet podrà accedir a

 • Sala de musculació del CTEIB
 • Pista d'atletisme (no inclou l'ús del camp de gespa natural).
 • Piscina (fora de l'horari preferencial de la Fundació per a l'Esport Balear, en el que els vuit carrers estan ocupats).

 Es pot tenir accès a totes la instal·lacions  descrites anteriorment o bé a part d'  elles, en funció del tipus d' abonament que s'efectu 

b) USUARIS FEDERATS ( NOMÉS ES PERMETRÀ L'ACCÈS A L'ESPAI ESPORTIU QUE ESTIGUI RELACIONAT AMB LA FEDERACIÓ A LA QUAL ESTÀ ADSCRIT)

c)USUARIS  PROGRAMES DE TECNIFICACIÓ - SEGUIMENT I ESPORTISTA ALT NIVELL 

d) ALUMNES TAFAD 

e) USUARIS ESCOLES ATLETISME, LLUITA I GIMNÀSTICA MENORS DE 16 ANYS 

 

 CENTRES EDUCATIUS:

Fora dels horaris d'entrenament dels programes de la Fundació per a l'Esport Balear, la direcció del CTEIB lloga alguns espais, prèvia petició formal i pendent d'aprovació, a varis centres educatius que hi desenvolupen l'assignatura d'Educació Física

 

USUARIS PUNTUALS. 

Persones que lloguen les pistes de tennis, futbet, o bàsquet, si bé hauran d’estar federats a la disciplina de l’esport que vulguin realitzar
- Alumnes d’escoles de primària i/o instituts que volen realitzar una visita guiada educativa.