HORARIS GENERALS

El CTEIB obri:
- De dilluns a dissabte de 8:00 a 22:00 hores
 -Diumenges i festius de 8:30 a 14:30
 -Diumenges de juliol i agost TANCAT
 -Dies 25 de desembre i 1 de gener TANCAT
HORARI ESPECIAL
-Dies 24 i 31 de desmbre hora de tancament 17:30
PISCINA: 
-De dilluns a dissabte de 8:00 a 21:30 hores
-Diumenges  de tot l' any  i festius TANCADA
SALA DE MUSCULACIÓ:
-De dilluns a dissabte de 8:00 a 21:45 hores
-Diumenges  i festius de 8:30 a 14:30 hores
-Diumenges de juliol i agost Tancada


PISCINA EXTERIOR DE 50 METRES TANCADA ALS ABONATS. EN CAS DE GRUPS DE NEDADORS S'HAURA D'APORTAR EL SERVEI DE SOCORRISME PER PODER UTILITZAR LA PISCINA