Torna

Centre de tecnificació esportiva Illes Balears

HORARIS GENERALS

El CTEIB obri:

 

De dilluns a dissabte                                                  

Horari1         

de 8:00 a 22:00h.   

 

      Diumenges                                        

Horari2 de 8:30  a 14:30h.

 

Festius tot l'any i diumenges de juliol i agost

horari3

TANCAT                                                

 

Per les seves característiques, hi ha espais específics que tenen un horari determinat (consultar reglament específic de referència). Concretament la piscina coberta tanca a les 21:30 de dilluns a dissabtes i tots els diumenges, i la sala de musculació ho fa a les 21:45 de dilluns a dissabtes i els diumenges a les 14:45

 

HORARIS ESPECIALS

 

24 i 31 de desembre

 

de 8:00 a 17:30 h.

 

 

 

 

HORARIS ESPECÍFICS

PISCINA EXTERIOR DE 50 METRES TANCADA ALS ABONATS. EN CAS DE GRUPS DE NEDADORS S'HAURA D'APORTAR EL SERVEI DE SOCORRISME PER PODER UTILITZAR LA PISCINA
HORARI PISCINA COBERTA DE 25 METRES

 

De dilluns a dissabte

Horari5

de 8:00 a 21:30 h.

 Diumenges i festius

Horari6

TANCAT

 

HORARIS ESPECÍFICS

SALA DE MUSCULACIÓ

 

De dilluns a dissabte

Horari5

de 8:00 a 21:45 h.

       Diumenges 

Horari6

de 8:30 a 14:30 h.