Torna

Centre de tecnificació esportiva Illes Balears

DARRERES NOTÍCIES

1

1/03/2022

Informam als usuaris que a partir d'ara el CTEIB obrirà les seves portes els festius de 8:30 a 14:30, excepte  els dies 25 de desembre i 1 de gener i els diumenges de Juliol i agost que romandrà tancat

La piscina coberta  romandrà tancada els festius

24/11/2021

Informam que el CTEIB romandrà tancat dies 6 i 8 de desembre de 2021 (festius).

29/09/2021

Atesa la publicació al BOIB de dia 28 de setembre de 2021, s'informa als ususaris dels canvis dels aforaments  del CTEIB.

-Espais esportius: l'aforament per fer la pràctica esportiva  és del 100% a tots els espais.

-Persones assistents com a públic a espais oberts: 100 % aforament sempre que es pugui mantenir 1,5 metres de distància i ús obligatori de la mascareta. No està permes ni menjar ni beure.

-Persones asistents com a públic a espais tancats: 80% d'aforament,  sempre que es pugui mantenir 1,5 metres i ús obligatòri de mascareta.No està permes ni menjar ni beure.

Aforament dels espais esportius  concrets. (100%)

Sala condicionament físic abonats 54 persones ( ús obligatori de mascareta)

Sala condicionament físic tecnificació: 58 persones ( ús obligatori de mascareta)

Piscina coberta: 6 nedadors per carrer

Pista d'atletisme: 560 persones

pavelló gimnàstica: 277 persones

sala de lluita:105 espotistes. (35 esportistes per mòdul)

Sala de boxa: 42 esportistes

Sala arts marcials: 60 esportistes

Pavellò multiesportiu:84 esportistes (28 per mòdul)

Pista exterior patinatge:53 esportistes

Pista exterior asfalt : 53 esportistes

Pista street bàsquet 3x3 :28 esportistes

Pista volei-platja:28 esportistes

Nombre de públic per espais esportius: sempre que es pugui complir el disposar nateriorment, el nombre de públic serà el següent:

Pista d'atletisme:  màxim 643 persones de públic

Pavellò de gimnàstica: màxim 96 persones de públic

pavellò basquet: màxim 67 persones de public

piscina coberta de 25 metres: màxim 122 persones de públic

Utilització de vestidors:els aforaments són del 100%

vestidors piscina coberta: masculí 68 persones: femení 40 persones

pista d'atletisme: masculí 9 persones; femení 9 persones

vestidors baix piscines: masculí 46 persones;femení 34 persones

vestidors abonats:masculí 24 persones; femení 20 persones

sala de lluita: masculí 7 persones; femení 7 persones

pavelló multiesportiu: masculí 16 persones; femení 16 persones

17/09/2021

Informam als usuaris que divendres 17 i dissabte 18 de setembre a partir de les 15 hores la piscina coberta estarà tancada per raons de manteniment. Els usuaris podran utilitzar la piscina exterior, sempre que les condicions climatològiques ho permetin.


gràcies i disculpau les molèsties.

17/08/2021

Informam als usuaris del CTEIB que la pista d'atletisme estarà tancada per reforma  fins el proper  30 d'agost.

Per altra banda, indicar que la piscina de 25 metres, estarà tancada per motius de manteniment, si bé els usuaris podrá emprar la piscina exterior de 50 metres

17/06/2021

Es recorda als usuaris que el proper dia 24 de juny, el CTEIB està tancat per festivitat al municipi  de Palma.

A la vegada, recordam que els diumenges de juliol i agost el CTEIB està tancat.

25/05/2021

El BOIB de dissabte 22 de maig, publica una sèrie de modificacions que afecten a la utilització del CTEIB.

Es publiquen els protocolos i normes d'aplicació a aquesta nova fase.

Com a regla general, s'augmenten els aforments de públic i de participants que passen del 50 al 75 % i l'aforament dels vestidors passa del 30 % al 50%.

En qualsevol cas s'han de seguir respectant la regla de les 3 EMES, recordau ; Mans netes, Mascareta, i Metres de distància.

10/05/2021

conseqüència de la publicació del BOIB de dissabte 8 de maig de 2021, es comuniquen els canvis que afecten al funcionament del CTEIB.

L'aforament de la pista atletisme augmenta a  280 persones
L'aforament a la sala d' acondicionament físic d'abonats augmenta a 20 persones.

L'aforament de la sala d'acondicionament físic d'usuaris de tecnificació augmenta a 22 persones.

27/04/2021

recordam als usuaris del CTEIB que el dissabte dia 1 de maig, el centre romandrà tancat per festivitat

 

26/04/2021

Atesos els darrers canvis publicats al BOIB de 24 d’abril de 2021, informam dels canvis que impliquen pel funcionament del CTEIB:


1)s'actualita el protocol corresponents al nivell 2

2)s’augmenta l’aforament de la sala de musculació de 10 a 15 persones

3)s’augmenta de 4 a 5 nedadors per carrer de la piscina coberta

4)el públic pot accedir a les competicions amb el següent aforament:

25% de públic a les grades de la piscina coberta, pavelló multiesportiu i pavelló de gimnàstica.

 a les competicions d’atletisme es permet un aforament de 300 persones; en cas de competicions de menors d'edad, pdoran accedir un màxim de 2 acompanyants per participant.

5)els vestidors tenen un aforament del 30%

19/03/2021. Informam que els dies  1, 2 i 5 d'abril de 2021, el  CTEIB estarà tancat per festivitat.

gràcies.

15/03/2021

S'informa als usuaris que a partir del dia 15 de març de 2021, i atès que ens trobem a la fase 2, la sala de musculació d'abonats s'obri al públic amb les següents condicions:

-aforament màxim de 10 persones

-s'ha de fer ús de mascareta durant la realització de l'activitat esportiva

-no es poden utilitzar les màquines de cardio.

per altra banda s'informa que la piscina es pot utilitzar amb un màxim de 4 nedadors per carrer.

 1/03/2021

Atesa la stuació sanitària,  hi ha una sèrie de canvis que afecten als usuaris del CTEIB:

- A la piscina de 25 metres hi podrà haver fin a 3persones per carrer, i ja no serà necessària cita prèvia

-Els aforaments a les instal·lacions esportives tant cobertes com descobertes són del 50%

-La sala d'acondicionament físic d'abonats continua tancada.

gràcies

Recordam que el proper dia 1 de març el CTEIB  romandrà tancat.

10/02/2021 MODIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ABONAMENT AL CENTRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA ILLES BALEARS

Amb l’objectiu d’anar adaptant progressivament el Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears al compliment de l’objectiu principal per el qual es defineix el seu funcionament, es decideix deixar de donar d’alta a nous usuaris abonats que no estiguin federats a les federacions esportives que pertanyen a la Comunitat autònoma de les Illes Balears i federacions d’àmbit Estatal.

Aquesta decisió persegueix poder dedicar els espais esportius i equipaments a la tecnificació, perfeccionament i alt rendiment esportiu, entenent que la xarxa d’instal·lacions i equipaments esportius municipals poden donar servei a la resta de la ciutadania, aconseguint d’aquesta manera mínbar la saturació de demanda a la que es veu sotmesa la nostra instal·lació. Un altra objectiu que s’aconsegueix és possibilitar una millor gestió en el sentit de que la variabilitat de la demanda no serà tan gran, facilitant d’aquesta manera no tan sols la gestió de l’accés a la instal·lació sinó també l’adquisició de nou material i equipament, el qual podrà anar cap un mateix objectiu de poder facilitar la tecnificació i el rendiment dels esportistes balears.

També es vol aconseguir donar una major rellevància al paper que tenen les respectives federacions com a element regulador de l’activitat física, afavorint que els practicants de les diferents disciplines puguin dur a terme la seva activitat de forma més segura, sent coberts per les mútues federatives en cas de lesió o accident.

En definitiva, el canvi persegueix un millor funcionament del CTEIB i adaptar, el model per el qual s’ha apostat a la nostra Comunitat Autònoma, als nous reptes que suposa l’evolució constant dels mètodes, medis, mitjans d’entrenament i pràctica de l’activitat física actualitzats.

Això suposa:

1)L’objectiu principal del CTEIB continua sent donar prioritat als diferents programes de tecnificació esportiva que entrenen al centre.
2)Mantenir els abonats no federats que estan donats d’alta actualment. En el cas de que l’abonat es doni de baixa o no renovi el seu abonament en el termini de 30 dies, no es podrà tornar a donar d’alta en les mateixes condicions.
3)Per a nous abonaments tan sols s’acceptaran esportistes federats a federacions de l’àmbit autonòmic de les Illes Balears o a nivell Estatal, sempre i quan les federacions a les que s’hagin donat d’alta tinguin relació directa amb l’ús específic de l’espai esportiu que es vol utilitzar.
4)Es manté la possibilitat de que entitats responsables de formacions reglades, federatives o organitzades per la Fundació per a l’Esport Balear puguin continuar accedint al CTEIB, independentment de que els seus membres estiguin federats o no.
5)Poden continuar accedint com fins ara les acadèmies de preparació a cossos de l’administració pública i grups d’entrenament que preparin per accedir a ensenyaments reglats, així com entitats que treballin amb col·lectius socialment vulnerables.
6)Es manté que els clubs que realitzin esports, els quals les instal·lacions del Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears siguin les úniques disponibles a la Comunitat Autònoma o al municipi de Palma, i es tracti de menors de 16 anys, els clubs o escoles d’iniciació de les Illes Balears continuaran tenint accés a les instal·lacions. En aquests moments parlem dels esports d’atletisme, gimnàstica artística i lluita.

Adjuntam el quadre de Federacions esportives de les Illes balears i espais als quals es pot accedir

llistat federacions esportives Illes Balears

-Es comunica que donada la situació actual, no es donaran d'alta nous abonaments generals ni abonaments per utilitzar la piscina del CTEIB fins a nou avís.
disculpin les molèsties

-Ates un canvi de criteri, es permet la utilització de la piscina coberta del CTEIB per usuaris abonats; s' ha de demanar cita prèvia i durant 1 hora com a màxim, sempre que hi hagi disponibilitat de carrers.
Podeu cridar al 971176070 en cas de voler fer ús de la piscina, si bé es limita a 1 nedador per carrer
En qualsevol cas continuen vigents les restriccions que s'indiquen a continuació.
1. Es tanca fins a nova ordre la sala de condicionament físic d'abonats. Tan sols es mantindrà oberta la sala de Fundació per els programes de tecnificació.
2. Es restringeix l'accés als espais esportius coberts, tan sols permetent-se l'accés per a esportistes federats dels esports específics. És a dir, sala de boxa per federats de boxa, sala d'arts marcials per federats d'arts marcials i modalitats associades, sala de lluita per federats de lluita i modalitats associades, pavelló multiesportiu per a federats de bàsquet, voleibol, bàdminton, i altres esports de pista multiesportiva coberta, pavelló de gimnàstica per a federats de gimnàstica.
Podran fer ús d'aquests espais esportius per la realització d'activitats esportives federades grups d'entrenament amb el seu responsable que dirigeixi el mateix, per la qual cosa no es podrà utilitzar cap instal·lació coberta per una persona federada a títol individual.
3. La resta d'espais esportius descoberts podran ser utilitzats amb les restriccions establertes abans de les festes de Nadal.
4. Recordar l'obligatorietat de complir amb els aforaments limitats als vestidors i zones comunes, així com la resta de mesures de prevenció (mascareta, distancia de seguretat,...).
5. Demanem la seva col.laboració amb el personal de control d'accés i seguretat, així com amb els socorristes i personal de manteniment del CTEIB.
Gracies

-Davant la situació actual de la pandemia de COVID 19 i seguint les directrius marcades perla Conselleria de salut, a partir de dia 12 de gener de 2021:
1. Es tanca fins a nova ordre la sala de condicionament físic d'abonats. Tan sols es mantindrà oberta la sala de Fundació per els programes de tecnificació.
2. Es restringeix l'accés als espais esportius coberts, tan sols permetent-se l'accés per a esportistes federats dels esports específics. És a dir, sala de boxa per federats de boxa, sala d'arts marcials per federats d'arts marcials i modalitats associades, sala de lluita per federats de lluita i modalitats associades, pavelló multiesportiu per a federats de bàsquet, voleibol, bàdminton, i altres esports de pista multiesportiva coberta, pavelló de gimnàstica per a federats de gimnàstica i piscina per a federats de natació, natació sincronitzada, triatló, natació adaptada i altres esports específics d'aigua.
Es podrà fer ús d'aquests espais esportius per la realització d'activitats esportives federades, és a dir grups d'entrenament amb el seu responsable que dirigeixi el mateix, per tant no podrà fer ús de la instal·lació coberta una persona federada a títol individual.
3. La resta d'espais esportius descoberts podran ser utilitzats amb les restriccions establertes abans de les festes de Nadal.
4. Recordar l'obligatorietat de complir amb els aforaments limitats als vestidors i zones comunes, així com la resta de mesures de prevenció (mascareta, distancia de seguretat,...).
5. Demanem la seva col.laboració amb el personal de control d'accés i seguretat, així com amb els socorristes i personal de manteniment del CTEIB.
Gracies