Torna

Centre de tecnificació esportiva Illes Balears

CENTRE DE SUPORT CIENTÍFIC PER AL RENDIMENT DE L'ESPORTISTA (Centre mèdic)

CSUCRE

 

DESCRIPCIÓ

 • Centre de suport a l'esportista per a la realització de fdiferents proves i valoracions:.
  • Seguiment mèdic.
  • Valoracions fisiològiques.
  • Antropometria i composició corporal.
  • Nutrició i dietètica.
  • Fisioteràpia.

 

IMATGES

CSUCRE          

 

UBICACIÓ

Ubicació CSUCRE