Torna

La cranca

Les reserves marines a les Illes Balears i la recuperació de la cranca

 

Actualment a les Illes Balears s’està fent un considerable esforç de creació de reserves marines com a eines de gestió pesquera i de manteniment de la biodiversitat. Les Illes Balears compten amb 7 reserves marines en la actualitat (5 a Mallorca, 1 a Eivissa-Formentera i 1 a Menorca) així com amb un Parc Nacional marítim-terrestre (arxipèlag de Cabrera). En totes aquestes zones protegides la captura de cranques està prohibida, i n'és obligatori la devolució a la mar de l'exemplar capturat, ja sigui viu o mort.

En el marc de l'esforç que està fent el Govern de les Illes Balears en la conservació de la biodiversitat marina, la Conselleria d’Agricultura i Pesca s'ha plantejat la repoblació de reserves marines subjectes a la seva gestió amb juvenils de cranca, obtinguts de la cria en captivitat de l'espècie. La idea és que aquestes reserves serveixin de nuclis d'exportació de biomassa que contribueixin a la recuperació de la cranca en l’arxipèlag Balear, és a dir, que en elles els juvenils de cranca arribin a l'estat adult i puguin reproduir-se, dispersant noves generacions de juvenils per tota la zona costanera. Per això, el Laboratori d'Investigacions Marines i Aqüicultura (LIMIA) del Port d'Andratx, que pertany a la Direcció General de Pesca de la Conselleria d'Agricultura i Pesca està duent a terme, des de fa 3 anys, un programa de recuperació de la cranca. En aquesta tasca el LIMIA compta amb el finançament del  “Plan Nacional de Cultivo de Centolla” i del "Plan Nacional de Repoblaciones" aprovats per la Junta Assessora de Cultius Marins (JACUMAR), depenent de la Secretaria General del Mar (MARM), i en els que participen les CA de les Illes Balears, Andalusia, Canàries, Catalunya i Múrcia.

Gràcies al finançament obtingut per aquests Plans, l’any 2006 es va localitzar una petita població de cranques autòctones a Formentera, amb les quals el LIMIA va obtenir la primera posta en captivitat a Espanya. Els anys 2007 i 2008, a partir d'exemplars reproductors duts de Còrsega (ja que no va ser possible obtenir-ne de Formentera), es va tornar aconseguir la cria de l'espècie i es van obtenir els primers juvenils de cranca criats en captivitat a tota la Mediterrània. Però els juvenils obtinguts encara són pocs i tots els avanços científics s'aconsegueixen lentament. Tenim esperances què, a mitjan termini, es podran repoblar les aigües Balears amb nous juvenils de cranca mediterrània.

Tots hi guanyam si col•laboram. Podem aconseguir que la cranca no acabi desapareixent i millorar la població d'aquesta.
Ens agradaria que totes les cranques capturades a les Balears siguin els nous reproductors del Laboratori (LIMIA). Per això, la teva col•laboració és fonamental.


cranca.pdf