Torna

La cranca

Diferències amb la cranca d'alga (Maja crispata)

 

A més de la cranca Maja squinado a les nostres aigües viu també la cranca d'alga, Maja crispata, espècie molt més petita però molt similar a la cranca.

La cranca d'alga (també anomenada cabrella o cranca borda) és una espècie força comuna a les Illes Balears, on no sol ser consumida ni comercialitzada, igual que a la resta de la seva àrea de distribució. El seu hàbitat natural són els fons rocosos poc batuts, recoberts d'algues, entre 2 i 35 m de fondària. També es pot trobar en les praderies de posidònia. La diferència principal amb la cranca és la mida d'adult, que rarament supera els 50 mm de closca.

La cranca (o cabra) en canvi, és (o era) una espècie habitualment consumida a totes les zones on és present. És una espècie pròpia de la plataforma mitjana i profunda (70-200 m), però que té una migració anual a zones del litoral, que està íntimament lligada amb la reproducció. Fan la seva aparició a prop de la costa a mesura que s'acosta el bon temps, fonamentalment durant els mesos d'abril i maig. A la costa, els adults es troben a poca fondària, entre 5 i 40 m, i viuen a diferents tipus de fons, tant d'arena com de roca, a zones d'algues fotòfiles i a les praderies de posidònia. A partir de juny comencen a desaparèixer ràpidament de la costa cap a les màximes profunditats. Sembla que mentre són a les grans fondàries, les cranques s'enfonsen dins el substrat fangós. La diferència principal amb la cranca d'alga és la seva grandària d'adult, que pot arribar fins a 18 cm de llarg i 20 cm d'ample de la closca. Emperò, hem de tenir en compte que els juvenils de cranca són molt semblants als adults de cranca d'alga i ocupen els mateixos hàbitats. Per això és molt important distingir-los. Hi adjuntam una il·lustració de cada una d'aquestes espècies per poder diferenciar-los.

 

Cranca - Maja squinado

        

 

 

Cranca d'alga - Maja crispata

 

Cranca d'alga - Maja crispata

 

Cranca de fons - Paromola cuvieri

 

Cranca de fons - Paromola cuvieri