Torna

La cranca

Fases larvàries de la cranca

 

La cranca només té tres fases larvàries: Zoea I, Zoea II i Megalopa. La femella de cranca incuba els ous a l'abdomen, on eclosionen i ja allibera a la mar la primera fase larvària de la cranca, la Zoea I. Aquestes tres fases larvàries de la cranca son planctòniques i tenen capacitat de nedar. El desenvolupament larvari (de Zoea I a juvenil) tarda, en total, 17 dies. Després de la fase de Megalopa, les larves es transformen en petites cranquetes, els juvenils de cranca, que ja no poden nedar i només poden caminar pel fons marí: són bentònics. Això explica que la dispersió larvària no pot ser molt gran, perquè la vida nedadora de la cranca és molt curta, tan sols 17 dies. Per això és molt difícil que les corrents marines facin arribar a les zones on l'espècie ja s'ha extingit larves de cranca procedents d'altres indrets (com Formentera o Còrsega), on encara n'hi ha, perquè el període de vida pelàgica no és suficient per superar les distàncies que hi ha. L’única manera de repoblar aquestes zones es reintroduint juvenils de cranca criats en captivitat al Laboratori. Això és el que volem fer i és el que estam intentant.

 

Zoea I

 

Zoea II

 

Megalopa

 

Juvenil