Normativa Autonòmica.

NOVETAT! PDF Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de dia 24 de maig de 2023 per la qual s’estableixen les funcions i la composició de la Comissió de Convivència i Benestar i es crea la figura de la persona coordinadora per al benestar i la protecció de l’alumnat en els centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balears

BOIB_Institut.pdfDecret 10/2008, de 25 de gener, pel qual es crea l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar de les Illes Balears.pdf 

PDFDecret 72/2009, de 23 d’octubre, de modificació del Decret 10/2008, de 25 de gener, pel qual es crea l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears

Decret de drets i deures 2010.pdfDecret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de les Illes Balearsde.pdf

acord_fiscalia_de_menors_i_educacio.pdfAcord Fiscalia de menors i educació.pdf

INSTRUCCIONS_1-2017_notificacio_desproteccio_i_maltractament_sense_signar.pdfINSTRUCCIONS_1-2017 notificació desprotecció i maltractament.pdf

resolucio_protocol_assetjament_signada.pdfResolució Protocol Assetjament signada.pdf

IMP_Convivèxit_INSTRUCCIó_6_de_juny_1_2.pdfIMP Convivèxit INSTRUCCIONS de Creació de la Comissió d'assessorament i acompanyament LGTBI 6 de juny_1_2.pdf

Instruccions_Pla_d_igualtat_i_coeducació signat.pdfInstruccions Pla Igualtat i Coeducació signat.pdf

Instruccions_educacio_sexual_integral._Amb_tots_els_sentits.pdfInstruccions_educacio_sexual_integral._Amb_tots_els_sentits.pdf

Resol_aprovacio_Pla_de_Coeducacio.pdfResolució Aprovació Pla de Coeducació.pdf

Boib_modificacio_resolucio_Pla_coeducacio_332822 (1).pdfBoib modificacio resolució Pla Coeducacio 332822 (1).pdf

PROTOCOLS

PDF PROTOCOL DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT LES VIOLÈNCIES MASCLISTES ALS CENTRES EDUCATIUS

Pàgina Web ANNEXOS EDITABLES (DRIVE)

PDF Versió en Castellà

PDF Presentació Explicació Protocol de Violències Masclistes (Abril 2023)

+Protocol_assetjament_actualitzat_web_2021.pdfPROTOCOL ASSETJAMENT ESCOLAR ACTUALITZAT 2023.pdf

Pàgina Web ANNEXOS EDITABLES (DRIVE)

Protocol_risc_autolitic_centres_educatius_CAT(3) (4).pdfPROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS DE RISC AUTOLÍTIC DETECTAT ALS CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS.pdf

Protocolo.Trans.2021.Online.pdfPROTOCOL D'ACOMPANYAMENT A L'ALUMNAT TRANS DE LES ILLES BALEARS.pdf

Annexos sol·licitud canvi de nom per adjuntar al GESTIB, (No cal indicar el codi DIR3)

Pàgina WebAnnexos EDITABLES

MEMÒRIES

PDFMemòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar 2022-2023

PDFMemòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar 2021-22

PDFMemòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar 2020-21

PDFMemòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar 2019-20

PDFMemòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar 2018-19

PDFMemòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar 2017-18

PDFMemòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar 2016-17
PDFMemòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar 2015-16
PDFMemòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar 2014-15
PDFMemòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar 2013-14
PDFMemòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar 2012-13
PDFInforme de les memòries de convivència dels centres curs 2011-12
PDFEstudi sobre la convivència escolar a l'Educació Secundària Obligatòria de les Illes Balears 2017-2018
PDFEstudi sobre la convivència escolar a l'Educació Secundària de les Illes Balears 2010
PDFInforme d'impacte social de la Llei 8/2016 LGTBI