Finalitat i objectius 

Finalitat

L'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar és un òrgan de caràcter consultiu que té com a finalitat la millora de la convivència escolar a les Illes Balears.

 

Objectius

Els seus objectius s'adrecen a donar suport als centres educatius per promoure la convivència escolar:

 

  1. Prevenir i fomentar la convivència positiva.
  2. Assessorar a la comunitat educativa en cas de conflictes.
  3. Coordinar-se amb institucions i entitats que treballen la convivència.
  4. Comunicar i difondre informació i recursos per a la millora de la convivència.
  5. Elaborar i difondre normativa referent a convivència.
  6. Avaluar la convivència escolar a les Illes Balears.

Plans

 

 desc_logo convivexit nou jpeg.jpg

 

    Torna al menú presentació