PROTOCOL DAVANT LES VIOLÈNCIES MASCLISTES ALS CENTRES EDUCATIUS_CAT

PROTOCOLO ANTE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS_CAST

Pàgina Web ANNEXOS EDITABLES (DRIVE)

PDF Presentació explicació del Protocol de Violències Masclistes (Abril 2023)

PDF PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (Eixos i mesures a partir de la pàgina 16)

SERVEI D'ATENCIÓ PSICOLÒGICA A ADOLESCENTS I DONES JOVES DE 13 A 23 ANYS VÍCTIMES D'ALGUN TIPUS DE VIOLÈNCIA MASCLISTA (Consell de Mallorca)

HORARI: De 9h a 13h i de 15'30h a 19'00h

639620000, mòbil o whatsapp

atenciopsicologica@conselldemallorca.net

Institut Balear de la Dona

       

Tallers educatius sobre el tràfic de persones i els drets humans                                  

                      

                              Recursos socials, jurídics, psicològics i d'acolliment.