Torna

Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar

Estructura i equip

Director:

Jaume Font 971 17 76 08  jfont1@dgpice.caib.es

Assessors Tècnics Docents:

Aina Amengual 971 17 76 08  aamengual@dgpice.caib.es
Alexandre Camacho 971 17 76 08  acamachoprats@dgpice.caib.es
Catalina Estrany 971 17 76 08  cestrany@dgpice.caib.es

Tècniques de Coeducació i Diversitat:

Mallorca:
Antònia Gual 971 17 76 08  agual@dgpice.caib.es
Menorca:
Catalina Pons 971 36 90 08  catalinapons@dgpice.caib.es
Torna al menú presentació