Estructura i equip

Directora:

Aina Amengual 971 17 78 00, ext.63155 aamengual@dgpice.caib.es

Equip d'assessoria a Mallorca:

Ana Merino 971 17 78 00, ext. 62200 amerino@dgpice.caib.es
Catherine Adrover 971 17 78 00, ext. 62201 caadrover@dgpice.caib.es
Lluïsa Ramis 971 17 78 00, ext. 62202 mlramis@dgpice.caib.es
Maria Bel Andreu 971 17 78 00, ext. 64017 miandreu@dgpice.caib.es

Assessoria a Menorca:

Myriam Sánchez 971 17 78 00 Ext. 63486 msanchez@dgpice.caib.es

Assessoria a Eivissa-Formentera:

Present Ortiz

971 17 78 00 Ext.63032
    portiz@dgpice.caib.es

     

    desc_Convivexit_(1).jpg

    desc_Equip_2023-24.png