Torna

CEPS

 
Enllaços relacionats

 

Schools for Health in Europe - SHE
https://www.schoolsforhealth.org/
Promoció de la salut
http://www.caib.es/sites/promociosalut/
Estratègia d'alimentació i vida activa
http://e-alvac.caib.es
Pla d'addiccions i altres dependències (PADIB)
http://padib.caib.es
Salut sexual
http://salutsexual.caib.es
Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=204
Servei d'Innovació Educativa
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=1725
Servei d'Atenció a la Diversitat
http://www.caib.es/sites/diversitat/ca/inici-56096/?campa=yes
Institut per a la convivència i l'èxit escolar
http://www.caib.es/sites/convivexit/ca/mena_presentaciaa2/?campa=yes
Gerència d'Atenció Primària de Mallorca
http://www.ibsalut.es/apmallorca/ca/
Gerència d'Atenció Primària d'Eivissa
https://www.ibsalut.es/asef/es/
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)
Estudio sobre las conductas saludables de jóvenes escolarizados
Estudio HBSC
https://www.hbsc.es/
Segell Vida Saludable 2019
Instrucció de 14 de desembre de 2018 (Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa)
http://weib.caib.es/Programes/promocio_educativa/docs1819/instruccio_svs1819.pdf
Resolució de 14 de desembre de 2017 (BOE núm. 308)
http://weib.caib.es/Programes/promocio_educativa/docs1819/BOE_svs_2017.pdf
Decret 392019, de 17 de maig, sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris IB
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2019/10988/622163/decret-39-2019-de-17-de-maig-sobre-la-promocio-de-