Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

SAD1.JPG MARTA ESCODA TROBAT
CAP DE SERVEI
NOTICIAS.jpg

DARRERES NOTÍCIES

PDF NOU! Publicada la Instrucció 15/2020, de 19 d'octubre, que regula l'absentisme escolar als centres educatius per al curs 2020-21

(16/10/20) BENAMICS organitza el curs: INTRODUCCIÓ DE LA DIVERSITAT AFECTIVO-SEXUAL I DE GÈNERE EN L'ÀMBIT EDUCATIU, més informació AQUÍ

cartell curs educació LGTBI.jpg

(14/10/20) NOVES INSTRUCCIONS PER AL TRACTAMENT DE LA SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS PER AL CURS 2020-21

(14/10/20) FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS

Els professionals dels centres de salut i els equips directius o el responsable COVID-19 delscentres educatius poden contactar amb EDUCOVID per les vies següents:

- Correu electrònic: educovidgapm@ibsalut.caib.es
- Telèfon: 971 489 127


Les famílies que tenguin dubtes relacionats amb casos o contactes estrets en l’àmbit educatiu
poden contactar amb INFOCOVID PEDIÀTRIC per la via següent:
- Telèfon: 900 700 222


Els centres educatius o famílies que tenguin un altre tipus de dubtes no assistencials relacionats amb la COVID-19 poden contactar amb la Direcció General de Salut Pública perles vies següents:
- Telèfon: 900 101 863
- Correu electrònic: educacovid@dgsanita.caib.es

MÉS INFORMACIÓ AQUIPDF

PDF Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

(01/09/2020) Teniu a la vostra disposició el material del curs de Programa d'Alerta Escolar Balear (Malalties cròniques i COVID-19)

INFORMACIÓ I INDICACIONS SOBRE LA COVID-19

PDF (24/09/2020)GUIA SOBRE TIPUS DE MASCARETES

PDF (14/09/2020) COM MILLORAR LA COMUNICACIÓ EN TEMPS DE LA COVID-19 PER AL CENTRE EDUCATIU. (ECLA)

PDF INFOGRAFIA MILLORA DE LA COMUNICACIÓ CENTRE EDUCATIU (ECLA)

PDF (26/09/2020)PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CASOS DE SOSPITA DE COVID EN L'ALUMNAT (MALLORCA)

PDF(18/09/20) PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CASOS DE SOSPITA DE COVID EN L'ALUMNAT  (EIVISSA)

PDF PATOLOGIES VULNERABLES A LA COVID-19

 PDFIMPACTE DEL CONFINAMENT. QUÈ PODEM ESPERAR I COM PODEM AJUDAR. TRÍPTIC (CONVIVÈXIT)

infeccions respiratories.png Com protegir-nos dels virus respiratoris i del nou coronavirus

rentat.png Com rentar-se les mans per protegir-se i protegir els altres

tossir.png Com tossir i esternudar per protegir-se i protegir els altres

Pàgina WebMés informació sobre el COVID-19

PRÒXIMS CURSOS ORGANITZATS PEL SAD

PDFALTERACIONS DE CONDUCTA EN ADOLESCENTS AMB TRASTORN DE L'ESPECTRE AUTISTA