Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

SAD1.JPG M. ASUNCIÓN SEMPERE CAMPELLO
CAP DE SERVEI
NOTICIAS.jpg

DARRERES NOTÍCIES

ADREÇA ELECTRÒNICA DE DERIVACIÓ CASOS SOSPITA TDAH: MALLORCA (circuittdah@ssib.es); MENORCA (asmn.circuittdah@ssib.es); EIVISSA I FORMENTERA (asef.circuittdah@ssib.es)

Pàgina Web PRIMERA EDICIÓ DEL PROGRAMA MENTORiment PER ALUMNES AMB ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS

(PROGRAMA FINAÇAT PEL MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT)

Pàgina Web IDEES PRÈVIES A SOL·LICITAR LA INTERVENCIÓ DE L'EAC (10/01/2017)
PDF CONVOCATÒRIA DE LA SEGONA FASE DEL PROGRAMA ALERTA ESCOLAR BALEAR
NOVA ADREÇA DE DERIVACIÓ A EADISOC: eadisoc.educacio@caib.es (14/11/2017)
Pàgina Web PUBLICAT EL NOU PROTOCOL DE COMUNICACIÓ I ATENCIÓ A ALUMNES I JOVES AMB PROBLEMES CRÒNICS DE SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS.

PRÒXIMS CURSOS

índex.jpg

APLICACIÓ PRÀCTICA D'ESTRATÈGIES D'ATENCIÓ PRIMERENCA BASADES EN EL MODEL DENVER (FEBRER), CEP DE PALMA. De dia 7 a dia 9 de febrer de 2018. INSCRIPCIONS AL PORTAL DEL PERSONAL DE DIA 15 A 28 DE GENER

IMATGE.jpg

COM PARLAR ALS INFANTS (0-3)? CEP DE PALMA, de 30 de gener a 7 de febrer de 2018. INSCRIPCIONS AL PORTAL DEL PERSONAL DE DIA 8 A DIA 21 DE GENER DE 2018

18-niños-signando.jpg

INICIACIÓ A LA LLENGUA DE SIGNES I A LA METODOLOGIA AMB ALUMNAT SORD (NIVELL A1), CEP D'EIVISSA. De 15 de febrer a 17 de maig de 2018. INSCRIPCIONS AL PORTAL DEL PERSONAL DE DIA 22 DE GENER A DIA 4 DE FEBRER de 2018

poster2.jpg

LA DISCAPACITAT AUDITIVA. INTERVENCIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS (FEBRER), CEP D'INCA. De dia 22 a 23 de febrer de 2018. INSCRIPCIONS AL PORTAL DEL PERSONALS DE DIA 16 DE GENER AL 10 DE FEBRER.

entorno social.jpg EL CENTRE EDUCATIU COM A ESPAI D'INTERVENCIÓ SOCIAL. 22 i 23 DE FEBRER. EBAP PALMA