Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

SAD1.JPG M. ASUNCIÓN SEMPERE CAMPELLO
CAP DE SERVEI
NOTICIAS.jpg

DARRERES NOTÍCIES

Pàgina Web Formació mensual d'IBSMIA. Fulletó TREBALL SOCIAL A 'INFANCIA I FAMILIA.

Pàgina Web S'ha penjat a l'apartat de PROTOTOLS: CIRCUIT EADISOC la carta informativa a les famílies en castella, el M-CHAT en català i s'han fet modificacions al AMSE Full de Puntuació per tal de facilitar la correcció (9/05/2018)

NOVETAT! S'HAN PUBLICAT LES COMISSIONS DE VALORACIÓ  DE LA CONVOCATÒRIA PER A COBRIR PLACES DE DOCENTS EN SERVEIS EDUCATIUS ESPECIALITZATS.

 Entrevistes a Mallorca (dia 21 de maig). Sala de reunions de secretaria general, 3ª Planta de la Conselleria d'Educació i Universitats.

PDF LLISTA DEFINITIVA. PRIMERA FASE. VALORACIÓ DE MÈRITS (14/05/2018)

PDF LLISTA PROVISIONAL. PRIMERA FASE. VALORACIÓ MÈRITS (8/05/2018)

PDF BOIB (07/04/2018) Convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats. El termini de lliurament de sol·licituds finalitza 27 d'abril.

PUBLICACIÓ COMISSIONS DE VALORACIÓ:  PDF MALLORCA  PDF MENORCA PDF EIVISSA-FORMENTERA

PDF CONVOCATÒRIA PER PARTICIPAR AL PROGRAMA DE COMPETÈNCIA FAMILIAR

Pàgina WebS'ha penjat el PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CASOS D'ABÚS SEXUAL INFANTIL I EXPLOTACIÓ SEXUAL INFANTIL A LES ILLES BALEARS (25/04/2018)

Pàgina Web S'ha penjat la presentació del curs "DIFICULTATS DEL LLENGUATGE A L'ESCOLA" a l'apartat de Matrerial de Cursos: DIFICULTATS DEL LLENGUATGE I DE L'APRENENTATGE (23/04/2018)

Pàgina Web S'ha penjat l'activitat de transferència del curs "MODEL SCERTS PER A TREBALLAR AMB ALUMNAT AMB TEA" a l'apartat de Matrerial de Cursos: Trastorn de l'espectre autista (18/04/2018)

Pàgina Web Hem afegit els materials del curs "LA DISCAPACITAT AUDITIVA. INTERVENCIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS " a l'apartat Material de cursos i altres: DISCAPACITAT AUDITIVA (05/02/2018)

Pàgina Web Hem afegit els materials del curs "EL CENTRE EDUCATIU COM ESPAI D'INTERVENCIÓ SOCIAL" a l'apartat Material de cursos i altres: Intervenció social (21/02/2018)

PRÒXIMS CURSOS ORGANITZATS PEL SAD

imatge alerta.jpg

PROGRAMA ALERTA ESCOLAR BALEAR 2017-2018 MAIG-PALMA 15-18 DE MAIG DE 2018.

down.JPG

INTEGRACIÓ ALUMNAT AMB SÍNDROME DOWN:METODOLOGIA, MATERIALS I PAUTES D'INTERVENCIÓ.

ES MERCADAL (26 I 27 D'ABRIL)

INCA (3 I 4 DE MAIG)