Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

SAD1.JPG MARTA ESCODA TROBAT
CAP DE SERVEI
NOTICIAS.jpg

DARRERES NOTÍCIES

INAUGURACIÓ DE LA IV EDICIÓ DEL PROGRAMA MENTORIMENT DIA 16/01/21, A LES 10.30. LA PODEU SEGUIR EN LÍNIA A TRAVÉS DEL SEU CANAL DE YOUTUBE (mentoriment.uib.cat/directe

Més informació aquí

El Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) i el Govern balear, a través de la Direcció General d'Emergències, segueixen tenint activat el Dispositiu d’Atenció Telefònica Gratuïta per a oferir assessorament i primers auxilis psicològics a la ciutadania davant la crisi sanitària que estam vivint a conseqüència del coronavirus SARS-CoV-2. Amb aquest objectiu, hi ha habilitat el número 900 112 003, que està en marxa les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge.


La iniciativa té com a objectiu resoldre dubtes i aportar orientacions a les persones que estan vivint situacions d'especial vulnerabilitat psicològica. En aquest sentit, es dirigeix principalment a: persones totes soles, menors i famílies amb circumstàncies especials, dones en situacions de risc de violència de gènere i, en general, persones que poden veure's afectades psicològicament per la difícil situació amb la qual estam convivint o com conseqüència directa o indirectament d’ella (dol per la pèrdua d'un ésser estimat, angoixa, ansietat, por, solitud, tristesa, ira, incertesa, pèrdua de treball, etcètera).

Arxiu GenèricNOU! ESTRATÈGIES DINS L'ENTORN ESCOLAR PER ALUMNAT AMB TEA

Ponents: Isabel Gutiérrez, Raquel Ayuda i Ana González de DELETREA.

Dates: 12, 19 i 27 de gener de 2021 de 17 a 20h.

Inscripcions al portal del personal del 14/12 al 20/12.

mentoriment.JPG

IV EDICIÓ!INSCRIPCIONS A PARTIR DE DIA 30 DE NOVEMBRE PER PART DELS ORIENTADORS I ORIENTADORES. MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

Pregam als orientadors i orientadores que recullin el consentiment de la família per fer la preinscripció al programa.

Preguntes freqüents (famílies i alumnes) 

6/11/20
Captura presentació.JPG

PRESENTACIÓ sobre TRACTAMENT DE LA SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS A LES JORNADES D'ORIENTACIÓ EDUCATIVA

* Presentació elaborada a partir de les INSTRUCCIONS PER AL TRACTAMENT DE LA SALUT als centres educatius per al curs 2020-21

PDF NOU! Publicada la Instrucció 15/2020, de 19 d'octubre, que regula l'absentisme escolar als centres educatius per al curs 2020-21

(14/10/20) NOVES INSTRUCCIONS PER AL TRACTAMENT DE LA SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS PER AL CURS 2020-21

(14/10/20) FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE SALUT ALS CENTRES EDUCATIUS

Els professionals dels centres de salut i els equips directius o el responsable COVID-19 delscentres educatius poden contactar amb EDUCOVID per les vies següents:

- Correu electrònic: educovidgapm@ibsalut.caib.es
- Telèfon: 971 489 127


Les famílies que tenguin dubtes relacionats amb casos o contactes estrets en l’àmbit educatiu
poden contactar amb INFOCOVID PEDIÀTRIC per la via següent:
- Telèfon: 900 700 222


Els centres educatius o famílies que tenguin un altre tipus de dubtes no assistencials relacionats amb la COVID-19 poden contactar amb la Direcció General de Salut Pública perles vies següents:
- Telèfon: 900 101 863
- Correu electrònic: educacovid@dgsanita.caib.es

MÉS INFORMACIÓ AQUIPDF

PDF Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

(01/09/2020) Teniu a la vostra disposició el material del curs de Programa d'Alerta Escolar Balear (Malalties cròniques i COVID-19)

INFORMACIÓ I INDICACIONS SOBRE LA COVID-19

PDF (24/09/2020)GUIA SOBRE TIPUS DE MASCARETES

PDF (14/09/2020) COM MILLORAR LA COMUNICACIÓ EN TEMPS DE LA COVID-19 PER AL CENTRE EDUCATIU. (ECLA)

PDF INFOGRAFIA MILLORA DE LA COMUNICACIÓ CENTRE EDUCATIU (ECLA)

PDF (26/09/2020)PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CASOS DE SOSPITA DE COVID EN L'ALUMNAT (MALLORCA)

PDF(18/09/20) PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CASOS DE SOSPITA DE COVID EN L'ALUMNAT  (EIVISSA)

PDF PATOLOGIES VULNERABLES A LA COVID-19

 PDFIMPACTE DEL CONFINAMENT. QUÈ PODEM ESPERAR I COM PODEM AJUDAR. TRÍPTIC (CONVIVÈXIT)

infeccions respiratories.png Com protegir-nos dels virus respiratoris i del nou coronavirus

rentat.png Com rentar-se les mans per protegir-se i protegir els altres

tossir.png Com tossir i esternudar per protegir-se i protegir els altres

Pàgina WebMés informació sobre el COVID-19

PRÒXIMS CURSOS ORGANITZATS PEL SAD

PDF INTERVENCIÓ I ASSESSORAMENT AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I TEA. NIVELL BÀSIC.

- Ponents de les UVAIs DI per alteracions cromosòmiques / DI per malalties rares i ponents de        les UVAI TEA: Susana Darder Trobat, M. del Mar Blanch Ballester, Alba Martínez Bartel i   Belinda Sáez González.

- Dates 17 i 18 de febrer de 2021 de 16 a 20h. 

- Inscripcions al portal del personal del 14/01/21 al 24/01/21. 

PDF ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I SISTEMES D'ACCÉS, COMUNICACIÓ I TECNOLOGIA (MOODLE I ZOOM).

- Ponents de l'UVAI DSA: Mònica Prats García i M. Antònia Roig Berga
- Ponents de l'UVAT: Isabel Malbertí Planas , Cristina Noguera Oliver, M. Catalina Ferrer Juan i Cristina Miguel Sesma.

- Dates 8 i 10 de febrer de 2021 de 16 a 20 h.

- Inscripcions al portal del personal del 4/1/21 al 17/01/21.

(17/12/20) PDF DIFICULTATS EN L'APRENENTATGE DE LA LECTURA, L'ESCRIPTURA I LES MATEMÀTIQUES (INSCRIPCIÓ AL PORTLA DEL PERSONAL DE DIA 11 A 21 DE GENER DE 2021)

ESTRATÈGIES DINS L'ENTORN ESCOLAR PER ALUMNAT AMB TEA

Ponents: Isabel Gutiérrez, Raquel Ayuda i Ana González de DELETREA.


Dates: 12, 19 i 27 de gener de 2021 de 17 a 20h.

Inscripcions al portal del personal del 14/12 al 20/12.

 

PDF Adaptacions tecnològiques per a alumnes amb deficiència sensorial visual (Inscripció del 14 de desembre al 23 de desembre)