Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

SAD1.JPG M. ASUNCIÓN SEMPERE CAMPELLO
CAP DE SERVEI
NOTICIAS.jpg

DARRERES NOTÍCIES

MENTORIMENT CLOENDA.jpg

PDF Correcció d’errades a la publicació del BOIB de dia 23 de juny de 2018, amb número de registre
6671, de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’aprova la convocatòria de
subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport
educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al
curs 2017-2018

PDF PROCEDIMENT ACORDAT AL COMITÈ D'EMPRESA DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT DE DIA 26 DE JUNY PERQUÈ EL PERSONAL ATE TRIÏ CENTRE EL CURS 2018/2019

Pàgina Web S'ha penjat a l'apartat de PROTOTOLS: CIRCUIT EADISOC la carta informativa a les famílies en castella, el M-CHAT en català i s'han fet modificacions al AMSE Full de Puntuació per tal de facilitar la correcció (9/05/2018)

NOVETAT! CONVOCATÒRIA PRIMERA FASE PROGRAMA D'ALERTA ESCOLAR BALEAR CURS 18-19

PDF CONVOCATÒRIA PER PARTICIPAR AL PROGRAMA DE COMPETÈNCIA FAMILIAR

Pàgina WebS'ha penjat el PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CASOS D'ABÚS SEXUAL INFANTIL I EXPLOTACIÓ SEXUAL INFANTIL A LES ILLES BALEARS (25/04/2018)

Pàgina Web S'ha penjat la presentació del curs "DIFICULTATS DEL LLENGUATGE A L'ESCOLA" a l'apartat de Matrerial de Cursos: DIFICULTATS DEL LLENGUATGE I DE L'APRENENTATGE (23/04/2018)

Pàgina Web S'ha penjat l'activitat de transferència del curs "MODEL SCERTS PER A TREBALLAR AMB ALUMNAT AMB TEA" a l'apartat de Matrerial de Cursos: Trastorn de l'espectre autista (18/04/2018)

Pàgina Web Hem afegit els materials del curs "LA DISCAPACITAT AUDITIVA. INTERVENCIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS " a l'apartat Material de cursos i altres: DISCAPACITAT AUDITIVA (05/02/2018)

Pàgina Web Hem afegit els materials del curs "EL CENTRE EDUCATIU COM ESPAI D'INTERVENCIÓ SOCIAL" a l'apartat Material de cursos i altres: Intervenció social (21/02/2018)

PRÒXIMS CURSOS ORGANITZATS PEL SAD