Torna

Servei d'Atenció a la Diversitat

SAD1.JPG MARTA ESCODA TROBAT
CAP DE SERVEI
NOTICIAS.jpg

DARRERES NOTÍCIES

NOU (25/05/2020) Davant la situació d'excepcionalitat que vivim, l'annex 3, 4 i 5 de registre de dades d'absentisme escolar de la Instrucció 24/2019 pel tractament de l’absentisme escolar es substueix pel formulari següent:
https://drive.google.com/open?id=1jZMzK8z4EFcxmSEaB70pn2LqORmxD2x1S8SGx-nKexU
Recordau que cada centre educatiu l'ha d'emplenar abans de dia 30 de juny.

NOU! (14/05/2020) Addenda a la Instrucció 1/2020, de 30 de març, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual s'estableix el procediment d'admissió i matriculació als centres d'educació especial per al curs 2020-2021

Pàgina Web(14/05/2020) Tallers de sensibilització. Què és una persona sorda? Què és la llengua de signes? (FSIB)

(17/03/2020) SOL·LICITUD DE LES FUNCIONS D'ASSITÈNCIA ALS CENTRES ESCOLARS PER PART DELS POLICIES TUTORS DE LES ILLES BALEARS EN EL TRANSCURS DE L'ESTAT D'ALARMA A CAUSA DE LA COVID-19. (EL PODEU TROBAR A L'APARTAT DE SITUACIONS DE VULNERABILITAT SOCIAL)

PDF(06/04/2020) Instrucció 1/2020, de 30 de març, de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual s’estableix el procediment d’admissió  i matriculació als centres d’educació especial per al curs 2020-2021

Més informació i full d'anamnesi AQUI

Recordau que podeu sol·licitar a interlocucio@dgpice.caib.es, el servei d'interlocució, per contactar amb les famílies que ho necessitin en aquest temps de confinament. Existeix la cridada A3.

PDF BOE Sobre la circulació de persones amb discapacitats, trastorn de l'espectre autista i trastorn de conducta

PDFInstruccions de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per a l'organització i el funcionament dels centres docents de les Illes Balears durant el període de suspensió temporal de l'activitat educativa presencial (13/03/2020)

Informació i indicacions sobre el coronavirus (5/03/2020)

       PDFIMPACTE DEL CONFINAMENT. QUÈ PODEM ESPERAR I COM PODEM AJUDAR. TRÍPTIC (CONVIVÈXIT)

infeccions respiratories.png Com protegir-nos dels virus respiratoris i del nou coronavirus

rentat.png Com rentar-se les mans per protegir-se i protegir els altres

tossir.png Com tossir i esternudar per protegir-se i protegir els altres

Pàgina WebMés informació sobre el COVID-19

DISPOSAM D'UN NOU CORREU ELECTRÒNIC DE TRANSPORT ESCOLAR: transportescolaradaptat@dgpice.caib.es

PRÒXIMS CURSOS ORGANITZATS PEL SAD

AVÍS: Degut a l'estat d'alarma, les formacions queden suspeses temporalment.