Torna

CEPS

 

Programa CEPS

El programa CEPS està dirigit als centres educatius adscrits a la Conselleria d’Educació i Universitat tant sostinguts amb fons públics com de titularitat privada. Té com a objectius que tota la comunitat educativa adopti hàbits de vida saludable i que el centre educatiu es converteixi en un entorn afavoridor per a  la salut i el benestar.

Per a això pretén que el centre educatiu elabori el seu projecte de salut i benestar.

El programa CEPS es basa en treballar en els següents eixos temàtics des d'un abordatge integral i holístic (model d'Escola Global), intervenint de forma simultània des de les següents àrees d'intervenció:

 

El programa CEPS es basa en la participació de tota la comunitat educativa: personal del centre, docents i no docents, alumnat, famílies així com diferents agents de la comunitat local (centre de salut, ajuntament, policia tutor, veïns ...)

Com participar:

Els centres educatius s'han d'inscriure en la convocatòria anual de la Conselleria d'Educació i Universitat. LINK
Consta de les següents fases:

  1. Nomenar la persona coordinadora de salut del centre educatiu i crear l'equip de treball que formarà la comissió de salut del centre.
  2. Anàlisi del punt de partida: definir necessitats i establir prioritats.
  3. Elaborar el projecte de salut i benestar del centre que reculli els objectius plantejats, les activitats per a aconseguir-los i com s'avaluaran.
  4. Desenvolupar i monitoritzar al llarg del curs les accions planificades.
  5. Elaborar la memòria final.
  6. Difusió dels resultats obtinguts.


Els centres educatius podran comptar amb l'assessorament dels tècnics de la DGSPiP i de la DGICE.

El professorat que participi en el programa podrà realitzar la formació associada i rebre l'acreditació corresponent.

Els centres educatius que participen en el programa durant dos anys consecutius podran rebre el guardó CEPS.