Torna

Centre documentació municipal (CEDOMU)

El Centre de Documentació Municipal neix amb la intenció de facilitar la feina als professionals que treballen a les corporacions locals, per tal d'aportar-los informació, actualitzar la normativa i posar a la seva disposició un ventall d'eines de treball. Aquesta pàgina depèn del Servei de Corporacions Locals, servei que pertany a la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització.

Una de les fites més importants que marca aquest Centre de Documentació Municipal és apropar als professionals dels ajuntaments de manera ràpida, clara i amb possibilitats d'interacció les aportacions que el Servei de Corporacions Locals fa en col·laboració amb les administracions locals. 

En aquest camp, les seves tasques són:

- Atenció de consultes legals en matèria de règim local.
- Informes jurídics en matèria de règim local.
- Control de legalitat dels actes i acords de les administracions locals.
- Desplegament de normativa sobre règim local.

EBAP--e1541463049586.jpg
  

Notícies d'interès

20/09/2019 Manual gestió de documentació per a la remissió de les actes
02/06/2022 Carta informativa concurs ordinari 2022

 

Personal funcionari de l'Administració local

amb habilitació de caràcter nacional

Proves selectives

20/09/2019 No hi ha cap procediment en curs

Publicitat de procediments de provisió no definitiva

21/02/2024 Intervenció Ajuntament Sant Lluís
28/02/2024 Secretaria Intervenció Ajuntament Artà

Publicitat acumulació de funcions de tresoreria

20/09/2019 No hi ha cap procediment en curs

Concursos

05/10/2021 Resolució concurs ordinari 2021