Torna

Centre documentació municipal (CEDOMU)

3. Competències

- Informes

S'ha procurat extraure qualsevol referència a les corporacions sol·licitants i/o persones implicades en els informes.

Competència sancions animals perillosos (Setembre 2009).pdfCompetència sancions animals perillosos (Setembre 2009).pdf