Torna

Centre documentació municipal (CEDOMU)

6. Serveis i contractació

- Informes

S'ha procurat extreure qualsevol referència a les corporacions sol·licitants i/o persones implicades en els informes.

Qüestions relatives a expropiació forçosa (setembre 2000).

Procediment i documentació exigida per a la tramitació de la declaració urgent ocupació de béns objecte expedients expropiatoris (octubre 1997).

 

- Consultes

S'ha procurat extreure qualsevol referència a les corporacions sol·licitants i/o persones implicades en les consultes.

Escola municipal. Regulació per ordenança (novembre 2005).

Instal·lació càmeres videovigilància (octubre 2004).