Torna

Atenció a la ciutadania

Segona enquesta de valoració en el 2022 del telèfon d’informació administrativa 012

Des de la Direcció General de Modernització i Administració Digital, amb l’objecte d’analitzar el grau de satisfacció de la ciutadania en relació amb els serveis que presta el telèfon d’informació administrativa 012 en el 2022 s’ha elaborat la segona enquesta referida i es plantegen les mateixes qüestions que l’anterior qüestionari del març de 2022:

  1. L’horari d’atenció a la ciutadania del 012 és adequat? (Us recordam que l’horari és de dilluns a divendres, de 8 a 20 h, i els dissabtes de 9 a 14 h.)
  2. La informació facilitada ha respost a les vostres necessitats?
  3. El temps d’espera per rebre la informació ha estat adequat?
  4. El tracte rebut ha estat respectuós i amable?
  5. Estau satisfet, en general, amb el servei que us ha prestat el 012?

La informació es recolleix un cop satisfeta la consulta de l’usuari. El mètode consisteix en una breu enquesta, el període de realització d'aquesta ha estat entre el 5 i el 19 d'octubre de 2022.

S’han obtingut 627 enquestes emplenades, un nombre que, d’acord amb les taules d’Arkin, Colton i Tagliacarne, que conté un error aproximat del 5 %, i uns resultats prou representatius.

Les conclusions principals de l’anàlisi de les dades són les següents:

― Totes les qüestions plantejades reben una valoració superior a 3,6 sobre 4.

― L’aspecte menys valorat és el temps d’espera que rep una valoració de 3,63 sobre 4.

― El tracte rebut és la qüestió més valorada, amb un 3,88 sobre 4.

― L’horari d’atenció té una puntuació de 3,76 sobre 4.

― La informació facilitada rep una valoració de 3,78 sobre 4.

― La valoració del servei en conjunt rep una valoració de 3,77 sobre 4.

grafic2.png

La ciutadania està molt satisfeta amb el servei ofert pel telèfon d'informació 012. La valoració del servei en les dues enquestes realitzades en el 2022 és molt alta (3,78 sobre 4). A més s'ha de tenir en compte que el temps d'espera ha millorat significativament respecte l'any anterior, des del mes d'abril de 2022 no se superen els 40 segons.