Torna

Dret d'accés a la informació pública

Accés a les resolucions i estadística

Podeu consultar les dades sobre les resolucions del dret d'accés a la informació pública clicant les següents icones:


Estadístiques 2020 de les sol·licituds del dret d'accés a la informació pública (SAIP) 

(Excloses les sol·licituds de dret d'accés tramitades d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol)


Actualitzat a 29/02/2020


Sol·licituds rebudes per la via del dret d'accés (2020)


Admissió a tràmit de les sol·licituds


Tipus de sol·licituds no admeses a tràmit (altres procediments)


Les estadístiques que es mostren a continuació es refereixen únicament a les sol·licituds
que s'han tramitat d'acord amb la Llei 19/2013

Canal d'entrada de les sol·licituds admeses a tràmit com SAIP


Perfil del sol·licitant de les SAIP


Estat de tramitació de les sol·licituds d'informació pública


Estat de tramitació de les sol·licituds d'informació pública per ConselleriesSentit de les resolucions

 


Motiu desestimació (arts. 14 i 15)/inadmissió (art.18)/estimades parcials


Matèries sobre les quals versen les SAIP


Resolucions CAIB 2020 objecte de reclamació davant la Comissió