Torna

Dret d'accés a la informació pública

Accés a les resolucions i estadística de Medi Ambient

Podeu consultar les dades sobre les resolucions del dret d'accés a la informació pública clicant les següents icones:

AVÍS
D'acord amb el punt 1 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID -19, els terminis de tramitació dels procediments han quedat suspesos des de l’esmentada data i es reprendran quan acabi la vigència d’aquest Reial decret o, si escau, de les seves pròrrogues.


Estadístiques 2020 de les sol·licituds del dret d'accés tramitades d'acord amb

la Llei 27/2006, de 18 de juliol (actualitzat a 10/03/2020)


Entrades sol·licitades per mes (2020)


Canal d'entrada


Perfil del sol·licitant


Estat de tramitació de les sol·licituds


Estat de tramitació de les sol·licituds per Conselleries


Sentit de les resolucions