Torna

Dret d'accés a la informació pública

RESOLUCIONS DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

 

Des d'aquest apartat podeu consultar les resolucions relatives a les sol·licituds d'accés a la informació pública que els ciutadans i ciutadanes han formulat des de dia 1 de gener de 2019.

 

Per veure totes les resolucions, clicau AQUÍ

(Arxiu en format LibreOffice Calc. Si ho obriu amb Excel es poden perdre els enllaços. Us recomanam descarregar-vos LibreOffice -gratuït-).

 

Resten excloses les resolucions relatives a les sol·licituds de dret d’accés tramitades d’acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de Medi Ambient.

 

(S’han eliminat les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)


Estadístiques 2019 de les sol·licituds del dret d'accés a la informació pública (SAIP) Actualitzat a 31/03/2020

(Excloses les sol·licituds de dret d'accés tramitades d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol)


Sol·licituds rebudes per la via del dret d'accés (2019)


Admissió a tràmit de les sol·licituds


Tipus de sol·licituds no admeses a tràmit (altres procediments)


Les estadístiques que es mostren a continuació es refereixen únicament a les sol·licituds
que s'han tramitat d'acord amb la Llei 19/2013

Canal d'entrada de les sol·licituds admeses a tràmit com SAIP


Perfil del sol·licitant de les SAIP


Estat de tramitació de les sol·licituds d'informació públicaMotiu desestimació (arts. 14 i 15)/inadmissió (art.18)


Matèries sobre les quals versen les SAIP


Òrgans competents en la tramitació de les SAIPResolucions CAIB 2019 objecte de reclamació davant la Comissió