Torna

Dret d'accés a la informació pública

RESOLUCIONS DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

 

AQUÍ hi trobareu un quadre on es publiquen totes  les sol·licituds,  les dades de les resolucions i la informació que es dona en els casos en què es considera que aquesta pot ser d’interès general per a la ciutadania, a part de la publicació obligatòria de les  resolucions desestimatòries, d’acord  amb l’art. 14.3 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

(Arxiu en format LibreOffice Calc. Si ho obriu amb Excel es poden perdre els enllaços. Us recomanam descarregar-vos LibreOffice -gratuït-).

 

Resten excloses les resolucions relatives a les sol·licituds de dret d’accés tramitades d’acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de Medi Ambient.

 

(S’han eliminat les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)

 

Estadístiques 2018 de les sol·licituds del dret d'accés (actualitzat a 10/01/2020)

(Excloses les sol·licituds de dret d'accés tramitades d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol) 


 
*S'inclouen les reclamacions en tramitació i les resoltes per la comissió que estan pendents de notificació a la persona interessada