Torna

Dret d'accés a la informació pública

RESOLUCIONS DE LES SOL·LICITUDS
D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA


Des d'aquest apartat podeu consultar les resolucions relatives a les sol·licituds d'accés a la informació pública que els ciutadans i ciutadanes han formulat des de dia 1 de gener de 2017 a 31 de desembre de 2017.

 

Per veure totes les resolucions, clicau AQUÍ

(Arxiu en format LibreOffice Calc. Si ho obriu amb Excel es poden perdre els enllaços. Us recomanam descarregar-vos LibreOffice -gratuït-).

 

Resten excloses les resolucions relatives a les sol·licituds de dret d’accés tramitades d’acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de Medi Ambient.

 

(S’han eliminat les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)


Estadístiques 2017 de les sol·licituds del dret d'accés (actualitzat a 24/09/2019)

(Excloses les sol·licituds de dret d'accés tramitades d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol)