Torna

Dret d'accés a la informació pública

Accés a les resolucions i estadística

Podeu consultar les dades sobre les resolucions del dret d'accés a la informació pública clicant les següents icones:


Estadístiques 2019 de les sol·licituds del dret d'accés a la informació pública (SAIP) 

(Excloses les sol·licituds de dret d'accés tramitades d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol)


Actualitzat a 31/10/2019


Sol·licituds rebudes per la via del dret d'accés (2019)


Admissió a tràmit de les sol·licituds


Tipus de sol·licituds no admeses a tràmit (altres procediments)


Les estadístiques que es mostren a continuació es refereixen únicament a les sol·licituds
que s'han tramitat d'acord amb la Llei 19/2013

Canal d'entrada de les sol·licituds admeses a tràmit com SAIP


Perfil del sol·licitant de les SAIP


Estat de tramitació de les sol·licituds d'informació pública

 


Sentit de les resolucions

 


Motiu desestimació (arts. 14 i 15)/inadmissió (art.18)


Matèries sobre les quals versen les SAIP


Resolucions CAIB 2019 objecte de reclamació davant la Comissió