Torna

Dret d'accés a la informació pública

Accés a les resolucions i estadística de Medi Ambient

Podeu consultar les dades sobre les resolucions del dret d'accés a la informació pública clicant les següents icones:


Estadístiques 2019 de les sol·licituds del dret d'accés tramitades d'acord amb

la Llei 27/2006, de 18 de juliol (actualitzat a 31/10/2019)


Entrades sol·licitades per mes (2019)


Canal d'entrada


Perfil del sol·licitant


Estat de tramitació de les sol·licituds


Sentit de les resolucions