Torna

Servei de Gestió Forestal

Inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes


Obert el termini per a sol·licitar subvenció d'inversions en la prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes.

Enllaç directe al procediment: https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3631391

Documentació complementària: