Xarxa Forestal

 

ESTADÍSTICA FORESTAL


 

ANUALITAT 2014. APROFITAMENT DE FUSTA I LLENYA

 

MALLORCA
Espècie Núm. Aut. núm. Arbres m.c. Fusta est. Llenya
Pinus halepensis 408 24.875 6.167,87 18.288,34
Quercus ilex 79 4.222 689,21 844,70
Olea europaea 104 3.878 403,91 463,37
Altres 14 207 7,11 14,22
TOTALS 605 33.182 7.268,09 19.610,63
MENORCA
Espècie Núm. Aut. núm. Arbres m.c. Fusta est. Llenya
Pinus halepensis 35 110.641 27.952,81 1.619,90
Quercus ilex 13 153 20,73 25,73
Olea europaea 75 5.959 781,34 884,50
Altres 1 1 0,15 0,30
TOTALS 124 116.754 28.755,02 2.530,43
EIVISSA
Espècie Núm. Aut. núm. Arbres m.c. Fusta est. Llenya
Pinus halepensis 347 14.790 2.475,07 4.953,30
Quercus ilex 0 0 0,00 0,00
Olea europaea 2 56 7,56 8,04
Altres 7 4 0,82 1,64
TOTALS 356 14.850 2.483,45 4.962,98
FORMENTERA
Espècie Núm. Aut. núm. Arbres m.c. Fusta est. Llenya
Pinus halepensis 31 245 33,60 67,20
Quercus ilex 0 0 0,00 0,00
Olea europaea 0 0 0,00 0,00
Altres 10 193 2,61 5,22
TOTALS 41 438 36,21 72,42
TOTAL CAIB
Espècie Núm. Aut. núm. Arbres m.c. Fusta est. Llenya
Pinus halepensis 821 150.551 36.629,35 24.928,74
Quercus ilex 92 4.375 709,94 870,43
Olea europaea 181 9.893 1.192,80 1.355,90
Altres 32 405 10,69 21,38
TOTALS 1.126 165.224 38.542,78 27.176,45

 

 

 

DOCUMENTS:


Sèrie aprofitaments forestals 1989-2014 (font CAIB) 

Sèrie IFF CAIB 1970-2011 web.xls Sèrie aprofitaments CAIB 1989-2014