Torna

Vacunacions

Campanya de vacunació contra la grip estacional 2017-2018


Del 2 de novembre fins al 15 de desembre

Un any més, la Conselleria de Salut posa en marxa la campanya de vacunació contra la grip, amb la intenció de disminuir el nombre de casos, les complicacions greus i les morts que causa la malaltia. Així, durant aquesta campanya es vacunarà de manera gratuïta totes les persones que s’inclouen dins els grups següents, a les quals es recomana especialment la vacunació, ja que poden patir complicacions greus amb major freqüència que la resta de població.

Els col•lectius de risc establerts són els següents:

 • Les persones de 65 anys o més.
 • Els adults i els infants amb malalties cròniques relacionades amb el sistema pulmonar, el sistema cardíac, les insuficiències respiratòries i l’asma, la diabetis i les malalties renals.
 • Persones amb hemoglobinopaties i anèmies.
 • Asplènia, hepatopaties cròniques i malalties neuromusculars greus.
 • Persones amb càncer.
 • Les persones immunodeprimides (persones amb un dèficit de defenses).
 • Els pacients amb obesitat.
 • Els malalts afectats per algun tipus de deterioració cognitiva (síndrome de Down, demències, etc.).
 • Les persones amb un implant coclear o en espera de rebre’l.
 • Les dones embarassades en qualsevol mes de la gestació. ja que tenen més risc de patir complicacions. La vacunació de les mares protegeix també els futurs nounats.
 • Es recomana molt especialment la vacunació als col•lectius que poden transmetre la grip a les persones dels grups de risc i també els serveis essencials per a la comunitat com són:
  • El personal sanitari.
  • El personal de les residències de gent gran i de residències de persones discapacitades.
  • Els cuidadors de malalts amb patologia crònica o les persones que hi conviuen.
  • El personal que ofereix serveis de resposta ràpida de la comunitat o hi treballen (policia, bombers, protecció civil).
 • Personal docent i treballadors d’escoletes de 0 a 5 anys.
 • Els treballadors i els interns en els centres penitenciaris.

Objectiu: augmentar la cobertura de la vacunació

La Conselleria de Salut i el Servei de Salut s’han fixat com a objectiu en aquesta campanya augmentar la vacunació en els col•lectius de risc; per a això, es posen en marxa mesures adreçades a informar i conscienciar la població (pòsters, anuncis de ràdio, SMS...).

Lloc on s’han de vacunar: en el centre de salut.

Les persones interessades a vacunar-se poden dirigir-se al seu centre de salut o cridar al telèfon de cita prèvia del Servei de Salut 902 079 079.
Davant la simptomatologia de la grip —febre alta i tos persistent, mal de coll, mal de cap, dolors articulars i musculars, i cansament—, cal telefonar al 061 (Salut Respon) per rebre instruccions sobre la millor conducta per seguir.

Consells per alleugerir els símptomes de la grip

La grip no es cura amb medicaments, però es poden prendre mesures per mitigar-ne els símptomes: fer repòs, beure molt de líquid —aigua i sucs. S’han d’extremar les mesures higièniques per evitar-ne la transmissió. Es molt important  rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó sobretot desprès de tossir, esternudar i sonar-se,  no reutilitzar els mocadors, etc.
En qualsevol cas, els malalts no han de prendre antibiòtics si no és per indicació del metge, ja que en tractar-se d’un procés víric no són eficaços. A més, els antibiòtics sempre han de ser prescrits per un metge.

go.gif Preguntes i respostes sobre la grip estacional