Torna

Vacunacions

Les vacunes, nombrosos beneficis pocs riscos. Bones per tothom!

Avui, contràriament al que pensen algunes persones, les vacunes continuen sent molt necessàries perquè:

  • Són saludables, promouen espais de convivència segurs.
  • Són solidàries, ja que, quan les cobertures són altes, els beneficis s’estenen a tota la població, fet molt important perquè hi ha persones que no poden rebre determinades vacunes  a causa de la seva edat, estat o condició.
  • Són sostenibles, ja que contribueixen a la continuïtat i a la bona salut del nostre sistema sanitari.
  • Són eficaces, darrere cada vacuna hi ha una important suma d’esforços que garanteixen un medicament segur i eficaç.

INFORMACIÓ PER A LA CIUTADANIA

go Informació sobre la vacuna contra la COVID-19 Servei de Salut de les Illes Balears

 
INFORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

goInstrucció de la directora general de Salut Pública i Participació en relació a la vacunació de persones adultes contra el pneumococ a les Illes Balears [Juliol 2022]

goNota sobre la distribució de la vacuna diftèria-tètan-tos ferina acel·lular, de càrrega antigènica completa, amb poliomielitis inactivada [Juliol 2022]

goNota sobre la dosi de record de la vacuna diftèria-tètan-tos ferina acel·lular, de càrrega antigènica completa, amb poliomielitis inactivada [Juny 2022]

goInstrucció de la directora general de Salut Pública i Participació en relació amb la inclusió del vaccí contra l’herpes zòster en els programes de vacunació de les Illes Balears. [Maig 2022]

goInstrucció de la directora general de Salut Pública i Participació de 22 d’abril de 2022 que modifica la Instrucció de 19 d’abril de 2022 en relació amb la modificació de la vacunació antimeningocòccica a l’edat de 12 mesos en el calendari de vacunació infantil de les Illes Balears [Abril de 2022]

go Nota sobre l’ús del vaccí contra el tètan, la diftèria i la tos ferina [3 de febrer 2022]

go Instrucció de la directora general de Salut Pública i Participació en relació a la vacunació contra el pneumococ a les Illes Balears (Setembre 2021)

go Vaccinació COVID en embarassades

go Administració de les vacunes contra la COVID-19 amb altres vacunes

go Vacunes COVID-19. Informe de farmacovigilància. Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

Subministrament de vacunes
Conservació de vacunes

 

Asociación española de vacunología
CDC
ECDC
Epidemiologia
Programa vacunas Ministeri
Farmacovigilancia
AEMPS
AEP
WHO