Torna

Vacunacions

VACUNACIONS

Les vacunes són una de les intervencions en Salut Publica que més vides ha salvat i SALVA. 

Darrere cada vacuna hi ha una important suma d’esforços que garanteixen un medicament segur i eficaç per a les persones i per a la societat.

Però hi ha més. Les vacunes també contribueixen a la bona salut del nostre sistema sanitari, tant necessari en aquest moment.

 

 

 

 INFORMACIÓ DESTACADA
INFORMACIÓ PER A LA CIUTADANIA

go Informació sobre la vacuna contra la COVID-19 Servei de Salut de les Illes Balears

 
INFORMACIÓ PER A PROFESSIONALS

go Vacunes COVID-19. Informe de farmacovigilància. Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.

go Vacunació antipneumocòccica de l'adult. Informació sobre la inclusió en la vacunació sistemàtica de l'adult


 ENLLAÇOS RELACIONATS
Servei d'Epidemiologia
Sistemes d'informació sanitària. Conselleria de Salut
Programa de vacunacions
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears
Conselleria de Salut
Falsas creencias sobre las vacunas
ScienceDirect - ELSEVIER
Vacunas.org
Asociación Española de Vacunología