Torna

Vacunacions

VACUNACIONS

vacunas.jpgLa vacunació de la població constitueix una de les intervencions en salut pública que ha produït i produeix un major benefici a la humanitat. Gràcies a les vacunes s’han controlat malalties infeccioses que en altre temps causaren moltes morts.

Ara bé, per garantir el control de les malalties immunoprevenibles cal que les polítiques vacunals arribin a tota la població resident i no només als infants. En aquest sentit, un altre aspecte per destacar és la importància de fer un bon compliment del calendari de vacunacions i seguir les recomanacions dels professionals quant a l’administració de les dosis de record, ja que algunes vacunes administrades en la infància no indueixen una  resposta immunitària duradora, raó per la qual s’ha de reforçar el programes de vacunació amb dosis de record al cap dels anys.


 INFORMACIÓ DESTACADA
Acadèmia Médica Balear
go.gifConvocatòria del I Premi Sanofi-Pasteur
Acadèmia Mèdica Balear sobre projectes innovadors en gestió de vacunació, dirigida a professionals d'atenció primària i salut comunitària
Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
 SVGE
 La gripe en España. Temporada 2017-18
¿Cómo fue la epidemia?
 
SVGE - Sistema de Vigilancia de la Gripe en España
 Conselleria de Salut
go.gif Grups diana de la campanya de vacunació antigripal 2018-2019 - Illes Balears
go.gif Seguretat de la vacunació durant la lactància
MMWR. Recommendations and Reports. May 7, 2010 / 59(RR03);1-12.
go.gif Campanya de vacunació antigripal 2018-2019
go.gif Preguntes i respostes sobre la grip estacional
go.gif Manual de la campanya de vacunació antigripal 2018-2019
go.gif Recomanacions de vacunació enfront de la Grip. Temporada 2018-2019 [octubre 2018]
go.gif Vacunació en grups de risc de totes les edats i en determinades situacions [octubre 2018]

 ENLLAÇOS RELACIONATS
Servei d'Epidemiologia
Sistemes d'informació sanitària. Conselleria de Salut
Programa de vacunacions
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears
Conselleria de Salut
Falsas creencias sobre las vacunas
ScienceDirect - ELSEVIER
Vacunas.org
Asociación Española de Vacunología