Torna

Vacunacions

VACUNACIONS

vacunas.jpgLa vacunació de la població constitueix una de les intervencions en salut pública que ha produït i produeix un major benefici a la humanitat. Gràcies a les vacunes s’han controlat malalties infeccioses que en altre temps causaren moltes morts.

Ara bé, per garantir el control de les malalties immunoprevenibles cal que les polítiques vacunals arribin a tota la població resident i no només als infants. En aquest sentit, un altre aspecte per destacar és la importància de fer un bon compliment del calendari de vacunacions i seguir les recomanacions dels professionals quant a l’administració de les dosis de record, ja que algunes vacunes administrades en la infància no indueixen una  resposta immunitària duradora, raó per la qual s’ha de reforçar el programes de vacunació amb dosis de record al cap dels anys.


 INFORMACIÓ DESTACADA
 Conselleria de Salut
go.gif Vacuna hepatitis B adults de grups de risc. Indicacions i actualització de circuits
go.gif Recomanacions de vacunació de xarampió per viatjar a Europa [juliol 2018]
go.gif Situació epidemiològica del xarampió a la Unió Europea (2017-2018)
go.gif Informació sobre l'administració de les dosis de record de vacuna tètan-diftèria a adolescents i adults [juliol 2018]
go.gif Informació sobre l'administració de les dosis de record de vacuna tètan-diftèria a adults [juliol 2018]
go.gif Informació sobre el canvi de la vacuna enfront al virus del papil·loma humà [febrer 2018]
go.gif Informació referent a l'hepatitis A [gener 2018] 
go.gif Cartell informatiu sobre la vacunació de tos ferina i l'embaràs [octubre 2017]
go.gif Informació referent a la distribució de vacunes de calendari amb problemes de subministrament 
go.gif Recomendaciones de utilización de vacunas frente a Hepatitis B para adultos en situación de problemas de suministro

 ENLLAÇOS RELACIONATS
 Conselleria de Salut  Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Servei d'Epidemiologia
Sistemes d’informació sanitària
Programa de vacunacions del Ministeri de Sanitat Programa de vacunacions
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
 Asociación Española de Vacunología  Conselleria de Salut
Vacunas.org Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears