Torna

Vacunacions

VACUNACIONS

vacunas.jpgLa vacunació de la població constitueix una de les intervencions en salut pública que ha produït i produeix un major benefici a la humanitat. Gràcies a les vacunes s’han controlat malalties infeccioses que en altre temps causaren moltes morts.

Ara bé, per garantir el control de les malalties immunoprevenibles cal que les polítiques vacunals arribin a tota la població resident i no només als infants. En aquest sentit, un altre aspecte per destacar és la importància de fer un bon compliment del calendari de vacunacions i seguir les recomanacions dels professionals quant a l’administració de les dosis de record, ja que algunes vacunes administrades en la infància no indueixen una  resposta immunitària duradora, raó per la qual s’ha de reforçar el programes de vacunació amb dosis de record al cap dels anys.


 INFORMACIÓ DESTACADA
 SVGE
 La gripe en España. Temporada 2017-18
¿Cómo fue la epidemia?
 
SVGE - Sistema de Vigilancia de la Gripe en España
 Conselleria de Salut
go.gif Campanya de vacunació antigripal 2018-2019
go.gif Preguntes i respostes sobre la grip estacional
go.gif Manual de la campanya de vacunació antigripal 2018-2019
go.gif Recomanacions de vacunació enfront de la Grip. Temporada 2018-2019 [octubre 2018]
go.gif Vacunació en grups de risc de totes les edats i en determinades situacions [octubre 2018]

 ENLLAÇOS RELACIONATS
 Conselleria de Salut  Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Servei d'Epidemiologia
Sistemes d’informació sanitària
Programa de vacunacions del Ministeri de Sanitat Programa de vacunacions
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
 Asociación Española de Vacunología  Conselleria de Salut
Vacunas.org Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears
 ScienceDirect - ELSEVIER  
Falsas creencias sobre las vacunas