Torna

Servei de Sanitat Forestal

 BENVINGUTS AL NOSTRE LLOC WEB

Aquí trobareu informació sobre les plagues i malalties forestals més comunes a les nostres illes, els mètodes i actuacions de detecció, diagnosi i control, treballs publicats, legislació relacionada, organismes de quarantena, recull de premsa, enllaços a altres llocs web d'interès i més informació.

Novetats

NOVETATS DEL SERVEI DE SANITAT FORESTAL

0. NOVETAT!!!! Oberta línia de subvencions del Fogaiba per actuacions forestals "Subvencions per a inversions en la prevenció de danys causants als boscos per incendis forestals, desastres naturals i catàstrofes", BOIB núm. 169 de 17 de desembre de 2019. S'inclouen també els hàbitats afectats per PLAGUES I MALALTIES (apart. c, punt quart). FINS EL 28 DE FEBRER DE 2020. 

Podeu consultar aquí la informació general.

1. La processionària del pi: eliminació de bosses

- Recomanacions per eliminar les bosses

- Vídeo explicatiu

2. Alerta fitosanitària: l'eruga del boix Cydalima perspectalis

- Fullet divulgatiu

- Presentació divulgativa 

- Mapa deteccions a Balears (Bioatles) 

Si detecteu aquest insecte o tens un boix afectat, avisa'ns al correu: sanitatforesta@caib.es

3. Els escolítids perforadors dels pins

- Mapa d'afectació, tardor 2019; Mallorca

- Mapa d'afectació, tardor 2019; Menorca

- Mapa d'afectació, tardor 2019; Eivissa i Formentera

- Actuacions a executar per al control de la plaga

4. Novetats Xylella fastidiosa (Wells et. al)

Plagues forestals

Plagues forestals a les Illes Balears

En aquest lloc web trobareu una descripció de les plagues més rellevants presents als ecosistemes forestals de les nostres illes.

    

Alzines defoliades

Control de les plagues forestals

Per a controlar les plagues forestals és important saber quines actuacions són les que es recomanen i quan i com s'han de dur a terme. 

    

Foto: University of Vermont (EUA)

Organismes de quarantena

El Servei de Sanitat Forestal du a terme unes prospeccions per tal de saber si aquests organismes es troben o no a les nostres illes.

Malalties forestals

Malalties forestals

Informació sobre diferents malalties: reconeixement de signes i símptomes, com agafar-ne mostres, casos específics i documentació addicional.

Xarxa nivell I

Xarxes de seguiment de danys forestals

Hi ha un conjunt de parcel·les instal·lades per fer un seguiment periòdic de l'estat fitosanitari dels nostres boscos.

Descàrrega de documents

Descàrrega de documents relacionats

Accediu directament a tota una sèrie de documents, publicacions, mapes, articles, presentacions, etc.

Recull premsa

Recull de premsa

Llistat de notícies relacionades amb la sanitat forestal publicades als diferents diaris de les illes. També hi trobareu entrevistes de ràdio. 

Legislació relacionada

Normativa relacionada amb la sanitat forestal

Breu recull de la legislació relacionada amb la sanitat forestal a nivell autonòmic, estatal o europeu.

enllaços d'interès

Altres llocs web d'interès

Enllaços a altres llocs web relacionats amb la sanitat forestal en general o amb qualque tema en concret dels que treballa el Servei de Sanitat Forestal.

Ajuda'ns a millorar!

Ajuda'ns a millorar!

   
Avís legal: només es prodran reproduir textos, imatges i qualsevol altre contingut d'aquest web amb autorització de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, i en tot cas se n'haurà de citar l'origen i l'autor.