Torna

Servei de Sanitat Forestal

 BENVINGUTS AL NOSTRE LLOC WEB

Aquí trobareu informació sobre les plagues i malalties forestals més comunes a les nostres illes, els mètodes i actuacions de detecció, diagnosi i control, treballs publicats, legislació relacionada, organismes de quarantena, recull de premsa, enllaços a altres llocs web d'interès i més informació.

           

Novetats

NOVETATS DEL SERVEI DE SANITAT FORESTAL

0. Presentació dels Plans de Sanitat Forestal dels Espais Naturals de les Illes Balears

1. La processionària del pi

- Eliminació de bosses. Vídeo explicatiu 

- Nota de prensa: Eliminació de bosses a Eivissa i Formentera

- Mapa d'afectació de la processionària a Mallorca, any 2020

- Mapa d'afectació de la processionària a Menorca, any 2020

Presentació divulgativa: Situació de la processionària a les Illes Baleares i mètodes de control.

Vídeo: Foment dels enemics naturals de la processionària o fauna útil. 

2. El banyarriquer de l'alzina Cerambyx cerdo

Cartell informatiu sobre el Projecte de millora integral de l'alzinar de la finca pública Gabellí Petit NOVETAT!!!

- Pòster sobre el cicle del banyarriquer i el Projecte de millora integral de l'alzinar NOVETAT!!!

3. Alerta fitosanitària: l'escarabat d'ambrosia Xylosandrus compactus

Fitxa descriptiva

- Pla d'acció per combatre l'organisme nociu X. compactus

Si detecteu aquest insecte o tens un garrover amb símptomes, avisa'ns al correu: sanitatforestal@caib.es

4. Alerta fitosanitària: l'eruga del boix Cydalima perspectalis

- Jornada sobre la situació de Cydalima a Catalunya. Presentació de la situació a Balears NOVETAT!!!

- Fullet divulgatiu

- Presentació divulgativa 

- Mapa deteccions a Balears (Bioatles) 

Si detecteu aquest insecte o tens un boix afectat, avisa'ns al correu: sanitatforesta@caib.es

5. Els escolítids perforadors dels pins

- S'inicia la instal·lació de trampes per protegir els pinars afectats pel cap de fibló a Mallorca. NOVETAT!!

- Actuacions a executar per al control de la plaga

6. Novetats Xylella fastidiosa (Wells et. al)

- Reglament d'Execució  (UE) 2020/1201 de la Comissió, de 14 d'agost de 2020. NOVETAT!!!!

Plagues forestals

Plagues forestals a les Illes Balears

En aquest lloc web trobareu una descripció de les plagues més rellevants presents als ecosistemes forestals de les nostres illes.

    

Alzines defoliades

Control de les plagues forestals

Per a controlar les plagues forestals és important saber quines actuacions són les que es recomanen i quan i com s'han de dur a terme. 

    

Foto: University of Vermont (EUA)

Organismes de quarantena

El Servei de Sanitat Forestal du a terme unes prospeccions per tal de saber si aquests organismes es troben o no a les nostres illes.

Malalties forestals

Malalties forestals

Informació sobre diferents malalties: reconeixement de signes i símptomes, com agafar-ne mostres, casos específics i documentació addicional.

Xarxa nivell I

Xarxes de seguiment de danys forestals

Hi ha un conjunt de parcel·les instal·lades per fer un seguiment periòdic de l'estat fitosanitari dels nostres boscos.

Descàrrega de documents

Descàrrega de documents relacionats

Accediu directament a tota una sèrie de documents, publicacions, mapes, articles, presentacions, etc.

Recull premsa

Recull de premsa

Llistat de notícies relacionades amb la sanitat forestal publicades als diferents diaris de les illes. També hi trobareu entrevistes de ràdio. 

Legislació relacionada

Normativa relacionada amb la sanitat forestal

Breu recull de la legislació relacionada amb la sanitat forestal a nivell autonòmic, estatal o europeu.

enllaços d'interès

Altres llocs web d'interès

Enllaços a altres llocs web relacionats amb la sanitat forestal en general o amb qualque tema en concret dels que treballa el Servei de Sanitat Forestal.

Ajuda'ns a millorar!

Ajuda'ns a millorar!

   
Avís legal: només es prodran reproduir textos, imatges i qualsevol altre contingut d'aquest web amb autorització de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, i en tot cas se n'haurà de citar l'origen i l'autor.