Torna

Salut ambiental

Ara destacam

Jornada informativa sobre el Reglament de Productes Biocides
L'objectiu de la mateixa és proporcionar als sol·licitants de registres de productes biocides orientació i ajuda en el coneixement de les seves obligacions.
 
Saló d'Actes Ernest Lluch
Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social
6 de juny de 2019
lazo_pdf.gif Programa


Oferta formativa de certificats de professionalitat nivell 2 de Serveis per al control de plagues  subvencionats
lazo_pdf.gif Oferta formativa 2019
lazo_pdf.gif Formulari de sol·licitud


Jornada Técnica "Novedades en el sector de servicios Biocidas de Baleares"
Palma de Mallorca
14 de març de 2019

go.gif Més informació


Oferta formativa de certificats de profesionalitat subvencionats dirigits prioritariament a treballadors desocupats


Sanitat mortuòria

Decret 11/2018, de 27 d'abril, pel qual es regula l’exercici de la sanitat mortuòria de les Illes Balears

lazo_pdf.gif BOIB núm. 52 de 28 d'abril de 2018


Manteniment higiènic i sanitari dels vasos d'hidromassatge

Darrerament s'ha constatat un augment de casos de legionelosis associats a vasos d'hidromassatge. Per això, el Servei de Salut Ambiental de la Direcció General de Salut Pública i Participació, dins el marc d'actuacions del programa de prevenció i control de la legionel·la, publica una guia per dur a terme el manteniment higiènic i sanitari d'aquestes instal·lacions i reduir el risc de proliferació i dispersió de la legionella.

lazo_pdf.gif Más información >


Jornada REACH 2018: Hacia el éxito en el registro

El próximo día 30 de enero de 2018 se celebra en el  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad una Jornada sobre el último plazo de registro de REACH (junio 2018) dirigida a las empresas responsables del registro de sustancias químicas. Dicha Jornada se realizara en colaboración con el MAPAMA, ECHA y FEIQUE.

El objetivo es transmitir, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que fabriquen o importen sustancias en fase transitoria en cantidades comprendidas entre 1 y 100 toneladas anuales, la necesidad de cumplir con las obligaciones del Reglamento para poder seguir comercializando dichas sustancias en el mercado europeo y suministrar información sobre las herramientas puestas a su disposición al respecto.

lazo_pdf.gif Más información >


Protecció solar Salut Pública llança una campanya informativa per conscienciar sobre els efectes nocius del sol

go.gif Llegir notícia

lazo_pdf.gif Cartell de la campanya


Model de protocol d'autocontrol de piscines

Més informació >


Pròrroga de la validesa dels carnets per a l'aplicació de biocides

Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació de 9 de maig de 2016 per la qual es prorroga la validesa dels carnets per a l’aplicació de biocides

lazo_pdf.gif BOIB núm. 62 de 17 de maig de 2016


Biocides 1 de setembre de 2015 - sol·licita-ho ara per romandre en el mercat

A partir de l'1 de setembre de 2015, un biocida que consisteixi, contingui o generi una substància pertinent, no podrà estar disponible al mercat de la UE si el proveïdor de la substància o el producte no està inclòs en la llista contemplada en l'article 95 per al tipus(s) de producte(s) als quals pertany el producte

 Més informació >


Guia per a la contractació de serveis de prevenció i control de legionel·la: ANECPLA

(Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas) ha publicat aquesta guia que pretén ser una eina d'ajuda per als responsables i/o titulars d'instal·lacions de risc per a seleccionar la millor opció entre les ofertes per part de les empreses autoritzades per realitzar aquests serveis

lazo_pdf.gif Més informació >


Reconeixement de titulacions universitàries per exercir la responsabilitat tècnica dels serveis biocides

 Més informació.


Normativa

Resum, no exhaustiu, sobre la normativa sanitària, objectiu de control per part del Servei de Salut Ambiental, per a un establiment hoteler.
lazo_pdf.gif Veure document >


llei_tabac_mini.gifLlei 42/2010

Informe a las Cortes Generales d'avaluació de l'impacte sobre la salut pública de la Llei 42/2010.  Més informació >


Informe sobre els cigarrets electrònics

Los cigarrillos electrónicos (e-cigs.) son dispositivos con forma de cigarrillo convencional que liberan determinadas dosis de nicotina sin mediar combustión sino a través de un proceso de calentamiento electrónico de la nicotina...  Més informació >

 
Accessos directesNotificació mossegada animalsNotificació de mossegada d'animals
aigues_mar.gif

novaedicio.gif

ban_plag_cat.gif