Torna

Salut ambiental

Sanitat mortuòria

  

Descripció

Mitjançant aquest programa es regulen les pràctiques sanitàries sobre cadàvers i restes mortuòries, el compliment de les condicions tècniques i sanitàries de les empreses funeràries, les activitats que realitzin i els mitjans que utilitzin per a una correcta prestació de serveis i es vigila l'observació de les normes en els cementiris.

 
Normativa aplicable

lazo_pdf.gif Decret 105/1997 , de dia 24 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria de la CAIB

lazo_pdf.gif Decret 87/2004, de dia 15 d'octubre de 2004, de modificació del Decret 105/1997 de 24 de juliol, i del reglament de policia sanitària mortuòria