Torna

Salut ambiental

Espais sense fum 
 

Descripció

El tabaquisme és la primera causa aïllada de mortalitat i morbiditat evitable.

Es objecte de control i vigilància el que estableix la normativa sobre les limitacions a la venda, el subministrament i el consum dels productes de tabac, i el dret de la població no fumadora a respirar aire no contaminat pel fum de tabac que preval sobre el de les persones fumadores.
 

Normativa aplicable

lazo_pdf.gif Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears

lazo_pdf.gif Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat del tabac

lazo_pdf.gif Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat del tabac (Text consolidat - 18/11/2017)

lazo_pdf.gif Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la que es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat del tabac