Torna

Salut ambiental

Mesures de control, prevenció i vigilància epidemiològica de la ràbia en animals

Decret 21/2015, de 17 d’abril, pel qual es regulen les mesures de control, prevenció i vigilància epidemiològica de la ràbia en animals i d’altres zoonosis en animals de companyia en l’àmbit de les Illes Balears

 

El dissabte 18 d’abril s’ha publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears el Decret 21/2015, de 17 d’abril, pel qual es regulen les mesures de control, prevenció i vigilància epidemiològica de la ràbia en animals i altres zoonosis en animals de companyia en l’àmbit de les Illes Balears.

Els casos d’entrada d’animals portadors de ràbia en Europa aquests darrers anys i especialment el aparegut a Toledo el juny de 2013 demostren que aquesta malaltia és un risc real en front del qual no es pot baixar la guàrdia i sobre tot si es considera la situació endèmica que pateixen els països del Magreb i que no sembla que pugui eradicar-se en un futur proper. A més a més es sumen l’increment i facilitat d’intercanvis comercials i de moviments de persones i animals al nostre entorn, amb dificultat de poder controlar-los de forma generalitzada.

Per altra banda, al ser la presencia d’animals de companyia cada vegada més freqüent a l’entorn humà, és imprescindible que els seus propietaris els tenguin en les condicions sanitàries més adients per evitar problemes de salut a les persones que hi conviuen o els envolten. Per aquest motiu, s’han introduït mesures dirigides a aconseguir el millor estat de salut dels animals de companyia.

Els punts més destacables són els següents:

 • Respecte a la ràbia animal.
  • Es manté la vacunació obligatòria anual en cans a partir dels 3 mesos d’edat i es recomana en moixos i fures (obligatòria per a aquestes espècies si es desplacen fora de la CAIB).
  • Es obligatòria la identificació prèvia dels animals objecte de vacunació antiràbica.
  • S’instaura el registre telemàtic de les vacunacions realitzades.
  • S’estableix el protocol d’actuació en front d’agressions d’animals a persones amb l’objecte de vigilar la possible aparició d’animals portadors.
 • Respecte a altres zoonosis del animals de companyia.
  • S’estableix l’obligació dels propietaris de tenir cura dels seus animals, mitjançant revisions sanitàries periòdiques anuals i altres tractaments recomanables.
  • Per la gran prevalença de Leishmània a Balears, s’aprova l’establiment d’un pla específic per a aquesta malaltia que es desenvoluparà properament.

El decret estableix també períodes transitoris d’adaptació a les noves exigències, en particular les referides a comunicacions i registres telemàtics, que en breu estaran operatius.