Torna

Renda Social Garantida

desc_2016a2021-01.png

Els perceptors de la Renda Social Garantida amb anterioritat al 12 de juliol de 2022 percebran la nova renda social garantida d'aquest Decret llei, sense perjudici que es comprovi d'ofici el compliment de les noves obligacions i que les persones beneficiàries presentin el consentiment de l'article 32.2 Llei 19/2021.


Les persones beneficiaries de RESOGA 2016 que no hagin aportat la documentació que se'ls hi ha comunicat per a fer el traspàs a la Renda Social Garantida, regulada al decret llei 7/2022, de 11 de juliol, seguiran cobrant els imports establerts i detallats a continuació:

Nombre de persones  Quantitat
Una persona 459,14€
Dues persones 596,88€
Tres persones 688,71€
Quatre persones 734,62€
Cinc persones 780,53€
Sis persones 824,44€