Torna

Renda Social Garantida

desc_2016a2021-01.png

Beneficiaris de RESOGA 2016
(en nòmina o suspesos):


En principi el traspàs es farà d’ofici però es prioritzarà la resolució de persones sense prestació. Així doncs, tots aquests beneficiaris que hagin demanat la RESOGA 20 se’ls hi denegarà per silenci administratiu en els tres mesos posteriors a l’entrada de la sol·licitud, si no han rebut abans cap notificació.


Si la persona que està cobrant la RESOGA 2016 vol demanar la RESOGA 2020, l’única via és que faci amb caràcter previ, a la sol·licitud de RESOGA 20, la renuncia a la RESOGA 2016.


Persones beneficiaries de RESOGA 2016 però que no la cobren per està en suspensió el pagament: la suspensió pot derivar d’incidències com fins ara (revisió de les condicions) o perquè la persona no hagi acreditat haver demanat l’Ingrés Mínim Vital, fins que no acrediti aquesta sol·licitud o que no ho pot demanar es mantindrà la suspensió.

Nombre de persones  Quantitat
Una persona 459,14€
Dues persones 596,88€
Tres persones 688,71€
Quatre persones 734,62€
Cinc persones 780,53€
Sis persones 824,44€