Torna

Renda Social Garantida

Té dues possibilitats, dins els 30 primers dies pot presentar recurs davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social si vostè no està d'acord en els termes en el qual se li ha rebutjat l'Ingrés Mínim Vital (IMV).

Si creu que queda demostrada la manca de requisits per a l'accés a l'IMV i no pot presentar recurs, dins els 10 dies següents de la recepció de la resolució pot sol·licitar la Renda Social Garantida (RESOGA) amb tota la documentació requerida.

En el cas de les resolucions positives però que no arriben als barems establerts pel Decret llei 7/2022 de la RESOGA, poden realitzar una sol·lictud per a demandar la diferència fins a arribar als mínims per unitat familiar que poden consultar en la següent taula:

QUANTIES RESOGA

PERCEPTORS 2022 
Un adult 491,63
Un adult i un menor 747,28
Un adult i dos menors 894,77
Un adult i tres menors 1.042,26
Dos adults 639,12
Dos adults i un menor 786,61
Dos adults i dos menors 934,10
Dos adults i tres menors 1.081,59
Tres adults 786,61
Tres adults i un menor 934,10
Tres adults i dos menors 1.081,59
Tres adults i tres menors 934,10
Quatre adults 1.081,59
Quatre adults i un menor 1.081,59

*A causa de l'increment de preus durant el primer trimestre de l'any 2022, el Govern dels Illes Balears ha decidit realitzar un increment extraordinari del 15% en les nòmines des d'abril fins a desembre, per a pal·liar aquesta escalada de preus en les famílies més vulnerables.