Torna

Renda Social Garantida

Té dues possibilitats, dins els 30 primers dies pot presentar recurs davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social si vostè no està d'acord en els termes en el qual se li ha rebutjat l'Ingrés Mínim Vital (IMV).

Si creu que queda demostrada la manca de requisits per a l'accés a l'IMV i no pot presentar recurs, dins els 10 dies següents de la recepció de la resolució pot sol·licitar la Renda Social Garantida (RESOGA) amb tota la documentació requerida.

En el cas de les resolucions positives però que no arriben als barems establerts pel Decret llei 10/2020 de la RESOGA, poden realitzar una sol·lictud per a demandar la diferència fins a arribar als mínims per unitat familiar que poden consultar en la següent taula:

QUANTIES RESOGA

PERCEPTORS 2021 
Un adult 469,93€
Un adult i un menor 714,30€
Un adult i dos menors 855,28€
Un adult i tres menors 996,26€
Dos adults 610,91€
Dos adults i un menor 751,89€
Dos adults i dos menors 892,87€
Dos adults i tres menors 1033,85€
Tres adults 751,89€
Tres adults i un menor 892,87€
Tres adults i dos menors 1.033,85€
Tres adults i tres menors 892,87€
Quatre adults 1.033,85€
Quatre adults i un menor 1.033,85€