Torna

Renda Social Garantida

Per demanar la Renda Social primer ha d'haver sol·licitat el Ingrés Mínim Vital (IMV) que ofereix el Govern d'Espanya a través de l'Institu Nacional de la Seguretat Social.

Quan la Unitat de Convivència no tengui dret a l’IMV o aquest sigui per un import inferior al barem (es complementarà l’IMV) d’acord amb les normes de capacitat econòmica.

QUI LA POT DEMANAR:

- Persones majors de 23 anys.
- Persones entre 18 i 23 anys amb menors o persones amb discapacitat a càrrec.


Totes aquestes persones han de tenir la Resolució de l’IMV o han d’haver passat més de 6 mesos des de la seva sol·licitud sense obtenir resposta, llevat dels casos que no existeix possibilitat de sol·licitar l’IMV.

Enllaç a la plana web de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a solicitar l'Ingrés Mínim Vitaldesc_logo-imv.jpg