Torna

Nova Renda Social Garantida

No; en primera instància cal presentar la sol·licitud de l’ingrés mínim vital (IMV) que gestiona el Govern central a través de la Seguretat Social. Si es resol negativament, llavors, subsidiàriament, sí que podeu sol·licitar la renda social garantida (RESOGA) presentant, adjunta a la sol·licitud, la resolució negativa i els motius pels quals se us ha denegat l’IMV.

Enllaç a la plana web de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per a solicitar l'Ingrés Mínim Vitaldesc_logo-imv.jpg