Torna

Punt d'Informació Ambiental

          banner_clau acces_545.jpg


 ​​Benvolguts i benvolgudes,

En el marc de la Setmana de prevenció de residus (EWWR), el proper dijous 26 de novembre, de 12 a 13 h, us volem convidar al webinar sobre "EL VALOR DE LA DIGITALITZACIÓ EN L'ECONOMIA CIRCULAR" amb participació de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental de la Conselleria de Medi Ambient i Territori, Ecoembes, i Minsat by INDRA.


Esdeveniment públic i de lliure accés, a través de l'enllaç següent:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGRlZWJhMzItY2JlMy00YjAwLWIyMDYtY2JmYTFiMWMyZGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227808e005-1489-4374-954b-d3b08f193920%22%2c%22Oid%22%3a%2272b31bd8-2d24-48aa-aff0-26297d5598b0%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Els experts donaran la seva visió i experiència quant a plataformes digitals i digitalització de l'economia circular com a eina de gestió per a la monitorització i gestió dels residus de cara a la consecució d'objectius ambientals ambiciosos.

____________________________________________________________________________________

Més informació: Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl

PIA_inform_Prevencio_IIFF2.jpg


Eruga peluda de l'alzina i Processionària del pi

Moscard Tigre

Reserves refugis

Activitats d'Educació Ambiental

Recuperació d'animals

Residus

Separar ens uneix

Contaminació acústica

D.G d'Energia i Canvi Climàtic

ECOTUR. EMAS I ECOLABEL

Informes Estat del Medi Ambient

Dret d'accés a la informació pública


 facebook.jpg                  twitter.jpg

Facebook del PIA         Twitter del PIA