Torna

Servei de Residus i Sòls Contaminats

RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS


NOVETATS I DESTACATS

icono_nou.png Des de l'1 de març de 2024, la presentació del certificat de destrucció o tractament mediambiental de vehicles fora de ús s'ha de fer de manera electrònica a través del corresponent tràmit telemàtic

icono_nou.png Informació pública de l'estudi d'impacte ambiental i del Projecte d’Ampliació d’activitat de valorització i transferència de residus i estudi d’impacte ambiental de l’Empresa Adalmo, S.L.

icono_nou.png Modificació i adaptació d'inscripcions d'instal·lacions de gestió de residus al RPGRIB

icono_nou.png Instrucció tècnica 1/2023, de 22 de desembre de 2023, del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la que es modifiquen les Instruccions tècniques 1/2021 i 1/2022 del director general de Residus i Educació Ambiental de dates 9 de març de 2021 i 7 de març de 2022 per a l'aplicació de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears.

icono_nou.png AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL  D'acord amb el Reial Decret 445/2023, de 13 de juny, pel qual es modifiquen els annexos I, II i III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Es comunica que tots els projectes de nova implantació de gestió de residus han de sotmetre's a un procediment d'avaluació ambiental. Consulteu la modificació dels annexos segons el Reial decret esmentat per determinar si un projecte s'ha de sotmetre a avaluació ambiental ordinària o simplificada.

icono_estrella_red.png CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES COL·LECTIUS DE RESPONSABILITAT AMPLIADA DEL PRODUCTOR D'APARELLS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS – SRAP -

icono_estrella_red.png DECLARACIÓ DE DADES RELATIVES ALS RESIDUS MUNICIPALS - ANNEX 7 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears

icono_estrella_red.png Acord de la comissió de coordinació en matèria de residus relatiu a l'obligació de remissió de memòria anual dels productors de residus perillosos establerta a la Llei 7/2022, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

icono_estrella_red.png Informació relativa a l'impost sobre el dipòsit de residus en abocadors, la incineració i la coincineració de residus establert al copítol II del títol VII de la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular

icono_estrella_red.png NOTA INTERPRETATIVA DEL MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC, a allò relatiu a les cremes de residus regulades a l'article 27.3 de la Llei 7/2022

icono_estrella_listado.jpg Nota tècnica informativa de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental (DGREA) de 2 d'agost de 2021 relativa a l'aplicació de la normativa reguladora del transport i trasllat de residus en l'àmbit de les Illes Balears.


REGISTRE DE PRODUCCIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS (NIMA)

inicio_nou_banner2.gif Informació i tràmits d'inscripció al Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears per productors, transportistes, gestors, agents, negociants, plataformes logistiques, instal·lacions no permanents, ...

registre_nou_ca.gif Consulta de les inscripcións actives al Registre de Producció i Gestió de Residus de les Illes Balears

 


INSTRUCCIONS I NOTES TÈCNIQUES, GUIES LLEI 8/2019

aplicacio_llei_ca_banner.gif Informació relativa a la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears. Guies, instruccions i notes tecniques

 


ALTRES INFORMACIONS

sols_contaminats.JPG

Sòls Contaminats

avals.gif

Avals - Garanties Financeres

SRAP_ca.png

SCRAPs / SIRAPs

TRASLLATS.png

Trasllats de residus

  

Dades.png

Dades i Estudis de residus

Subvencions.png

Subvencions residus

vfu_banner.gif

Vehicles al final vida útil

Exposició públicaENLLAÇOS

singer-logo.png logo-oprib-cat_2.png sddr_formentera.png separar.gif

  

PASSA_DEL_PLASTIC_WEB.png