Torna

DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Dret d'accés a la informació pública > Dret d'accés a la informació pública mediambiental


DRET D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA MEDIAMBIENTAL

Podeu demanar informació mediambiental de dues formes diferents, segons siguin consultes o sol·licituds d'informació pública. 

 

CONSULTES

Si  desitja obtenir informació sobre: 

- horaris d'atenció i ubicació d'oficines d'òrgans i serveis de l'Administració autonòmica en matèria mediambiental.

- com han de realitzar-se determinats tràmits en matèria ambiental.

- com obtenir orientació sobre requisits jurídics o tècnics de projectes, actuacions o sol·licituds en matèria ambiental que vulgui realitzar, etc.

Podeu fer-ho  per correu electrònic a pia@dgqal.caib.es o mitjançant el telèfon gratuït 900 15 16 17 del Punt d'Informació Ambiental (PIA).

 

SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA MEDIAMBIENTAL

 

Si voleu tenir accés a informació mediambiental (*), podeu fer la vostra sol·licitud de manera telemàtica o presencial:

(*) Documents o continguts, en forma escrita, visual, sonora, electrònica o en qualsevol altre format que estiguin en poder de les autoritats públiques o en el d'altres subjectes que la tinguin en nom seu, que versi sobre les qüestions detallades a l’article 2.3 de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Podeu trobar aquí tota la informació sobre el procediment.

Normativa aplicable:

- Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient

- Decret 31/2023, de 22 de maig, pel qual s’estableix l’organització administrativa en matèria de transparència i es desenvolupa l’exercici del dret d’accés a la informació pública en l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i en el seu sector públic instrumental