Torna

PADIB

Plataforma per a un Oci de Qualitat de les Illes Balears

La Plataforma per a un Oci de Qualitat de les Illes Balears (POQIB) és una eina de participació activa on estan representats els sectors implicats amb l'oci recreatiu (administracions, indústria i organitzacions de la societat civil) per tal de desenvolupar estratègies comunes i consensuades per establir de manera efectiva mesures per a la prevenció dels riscos associats a l'oci.

Notícies
go.gif Reunió de la Plataforma per a un Oci de Qalitaa de les Illes Balears amb alcaldes de Mallorca
(Maig 2018)
go.gif La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha signat la Resolució per la qual es constitueix la Plataforma d'Oci de Qualitat de les Illes Balears
(Febrer 2018)
go.gif La Direcció General de Salut Pública i Participació participa en la jornada organitzada per la FELIB sobre la problemàtica del consum d'alcohol a les festes populars.
(juny 2017)
go.gif La Plataforma per a un Oci de Qualitat de les Illes Balears constata la necessitat d'intensificar esforços per a prevenir el consum d'alcohol per part de menors.
(abril 2017)
Documents
PDF Resolució de la consellera de Salut de 14 de febrer de 2018 per la què es crea la Plataforma d'Oci de Qualitat de les Illes Balears
PDF Reunió "Grup Estratègic de la POQIB" (5 de juliol de 2017)
PDF Gràfic de treball del Grup Estratègic
PDF Reunió de portaveus de la Plataforma per a un Oci de Qualitat de les Illes Balears (juny de 2017)
PDF Línies generals per afavorir la comunicació de la POQIB
PDF Avaluació de la plataforma per a un oci de qualitat a les Illes Balears 2011-2014