Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Tràmits amb el Servei - Oficines de farmàcia


Posam a la vostra disposició els models de sol·licitud per dur a terme diverses tramitacions referents a Oficines de Farmàcia i altres centres sanitaris.
Els documents adjunts estan disponibles en format pdf amb camps d'escriptura editables a fi de facilitar la seva edició des del vostre ordinador.
És important emplenar només aquelles opcions que siguin procedents, podeu eliminar del document la resta d’opcions.

ADJUNTS, SUBSTITUTS I REGENTS

link3.gif Comunicació d'alta de farmacèutic/a adjunt/a d'oficina de farmàcia - link3.gifTelemàticament - lazo_pdf.gif Presencialment
link3.gif Comunicació de baixa de farmacèutic/a adjunt/a d'oficina de farmàcia - link3.gifTelemàticament - lazo_pdf.gif Presencialment
link3.gif Sol·licitud de nomenament de farmacèutic substitut
link3.gif Sol·licitud de nomenament de farmacèutic regent
link3.gif Cessament de Farmacèutic/a regent
link3.gif Cessament de Substitut/a d'Oficina de Farmàcia

HORARIS i VACANCES

link3.gif Comunicació d'ampliació d'horari d'oficines de farmàcia
link3.gif Comunicació d'horaris, vacances i personal de l'oficina de farmàcia link3.gifTelemàticament 
Presencialment: lazo_pdf.gif Comunicació d'horari únic  - lazo_pdf.gif Comunicació d'horari (hivern-estiu)
link3.gif Sol·licitud d'autorització d'exempció de serveis d'urgència
link3.gif Sol·licitud d'autorització de modificació d'horari d'oficines de farmàcia
link3.gif Sol·licitud d'autorització de reducció d'horaris mínims d'oficines de farmàcia

AUTORITZACIÓ NOVA OFICINA DE FARMÀCIA

link3.gif Sol·licitud d'autorització de local per a noves oficines de farmàcia
link3.gif Sol·licitud d'autorització d'obertura i funcionament d'oficines de farmàcia 

TRASLLAT

link3.gifSol·licitud d'autorització per al trasllat d'una oficina de farmàcia
link3.gifSol·licitud d'autorització per al trasllat provisional d'una oficina de farmàcia

FARMACIOLES

link3.gif Sol·licitud d'autorització de farmacioles farmacèutiques

TRANSMISSIÓ

link3.gifSol·licitud de transmissió d'oficina de farmàcia
link3.gifSol·licitud de transmissió d'oficina de farmàcia  “Mortis causa”
 

TANCAMENTS

link3.gif Sol·licitud d'autorització de tancament definitiu d'Oficina de Farmàcia
link3.gif Sol·licitud d'autorització de tancament temporal d'Oficina de Farmàcia 

OBRES

link3.gifSol·licitud d'autorització d'obres de modificació d'oficina de farmàcia

link3.gifComunicació d'obres de modificació d'oficina de farmàcia

FÓRMULES MAGISTRALS

link3.gif Autorització / Renovació d'elaboració de fórmules magistrales a tercers

SECCIONS

link3.gif Sol·licitud d'autorització/Renovació de Secció d'Anàlisis Clíniques
link3.gif Sol·licitud d'autorització/Renovació de Secció d'Optica