Instruments de governança

El camí cap la transformació del model econòmic i la diversificació productiva requereix de la màxima coordinació institucional i d’una àmplia participació de la societat, de les forces polítiques i dels agents econòmics i socials. Per això, és fonamental la creació dels espais de coordinació i governança adequats.

instruments_governanca.png

Tenc un projecte!

Envia'ns el teu projecte. Si es tracta d'una iniciativa amb potencial transformador que encaixa amb els eixos estratègics definits pel Govern, cercarem sinergies amb altres projectes i t'ajudarem a augmentar-ne les opcions de rebre finançament.

Presenta el projecte