Pla de recuperació per a Europa

El 21 de juliol del 2020 el Consell Europeu va arribar a un acord sobre el Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (MFP) i el Next Generation EU (NGEU), i va aprovar el Pla de recuperació per a Europa. Aquests instruments contribuiran a la reconstrucció de la Unió Europea després de la pandèmia de la COVID-19 i donaran suport a la inversió en les transicions ecològica i digital.

marc_financer.png

El Next Generation EU (NGEU) —dotat amb 750.000 milions d’euros, dels quals 390.000 seran subvencions i 360.000 préstecs— servirà per a reparar els danys econòmics i socials provocats per la COVID-19 i activar la recuperació econòmica. El NGEU es finançarà amb deute comunitari a llarg termini i té dos pilars:

 1. El Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR). El termini d'execució és de 4 anys per a reformes i de 6 anys per a inversions. El 70 % dels recursos de l'MRR s'han de comprometre entre 2021 i 2022 i el 30 % restant, a finals del 2023. Són elegibles per obtenir finançament les actuacions realitzades des de l'inici de la crisi.
 2. Fons per a altres programes paneuropeus (amb 77.500 milions d’euros), entre els quals: REACT-EU (47.500 MEUR), InvestEU (5.600 MEUR) i Fons de Transició Justa (10.000 MEUR).

El Marc Financer Pluriennal 2021-2027 (MFP 2021-2027) està dotat amb 1,074 bilions d'euros i es finança amb contribucions dels estats membres.

Els estats han d'elaborar un pla nacional per garantir el màxim retorn dels fons MRR. Els plans han d'expressar un esforç inversor i reformador i en coherència amb les recomanacions del Semestre Europeu 2019 i 2020, la Guia per al desenvolupament dels plans nacionals i l'Estratègia anual de creixement sostenible 2021. L'avaluació i supervisió dels plans nacionals és a càrrec de la Comissió Europea i l'aprovació dels plans, a càrrec del Consell Europeu.


Tipus de projectes i despeses que la UE pot finançar

L’MRR finança projectes emblemàtics d'inversió i reforma:

 1. Planteja un concepte ampli de la inversió, que inclou el capital fix (infraestructures i edificis i intangibles com R+D), el capital humà (educació, formació i capacitació) i el capital natural (mitigació i adaptació al canvi climàtic).
 2. Per a les reformes, actuacions i processos per introduir millores sobre el funcionament dels mercats, estructures institucionals, administracions públiques o polítiques públiques.

Àmbits prioritaris

Els plans nacionals de recuperació que els estats membres presentin a la UE han d'assignar almenys el 37 % dels recursos als objectius d'acció climàtica i almenys un 20 % als de digitalització.

La Comissió Europea recomana que els projectes de recuperació que sol·licitin finançament de l'MRR s'emmarquin en els 7 àmbits emblemàtics:

 • Activació. Posada en marxa primerenca de tecnologies netes amb perspectives de futur i acceleració del desenvolupament i ús d’energies renovables.
 • Renovació. Millora de l’eficiència energètica dels edificis públics i privats.
 • Càrrega i descàrrega. Foment de tecnologies netes amb la finalitat d’accelerar l’ús d’un transport sostenible, accessible i intel·ligent, d’estacions de càrrega i proveïment de carburant, i l’ampliació del transport públic.
 • Connexió. Desplegament ràpid de serveis de banda ampla ràpida en totes les regions i llars, incloses les xarxes de fibra i 5G.
 • Modernització. Digitalització de l’Administració i els serveis públics, inclosos els sistemes judicial i sanitari.
 • Ampliació. Augment de capacitats industrials en dades en el núvol i desenvolupament de processadors de màxima potència, d’última generació i sostenibles.
 • Reciclatge i perfeccionament professional. Adaptació dels sistemes educatius en suport de  competències digitals, i potenciació de l’educació i formació professional.

Les mesures finançades per l'MRR s'estructuren en 6 pilars:

 • Transició ecològica
 • Digitalització
 • Creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu
 • Cohesió social i territorial
 • Resiliència sanitària, econòmica, social i institucional
 • Polítiques per a la pròxima generació

Tenc un projecte!

Envia'ns el teu projecte. Si es tracta d'una iniciativa amb potencial transformador que encaixa amb els eixos estratègics definits pel Govern, cercarem sinergies amb altres projectes i t'ajudarem a augmentar-ne les opcions de rebre finançament.

Presenta el projecte