Torna

Servei de Joventut

Normativa

Normativa que regula el Cens d'entitats juvenils i d'entitats prestadores de serveis a la joventut.

Versio consolidada Decret 23-2018 20.12.2021.pdfVersio consolidada Decret 23-2018 20.12.2021.pdf (Mirau el Títol VI, art 91-106)

Decret 28.2021 BOIB CAT.pdfDecret 28.2021 BOIB CAT.pdf. Decret 28/2021, de 10 de maig, de modificació del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

Documents d'interès

Model Fitxa descriptiva i sol·licitud actualitzada.docModel Fitxa descriptiva i sol·licitud actualitzada.doc Model de sol·licitud d'alta, modificació i actualització de dades del cens d'entitats juvenils.

1.Model Resum anual.doc1.Model Resum anual.doc- Model de la memòria d'activitats anual que s'ha de presentar per al cens d'entitats juvenils.