Torna

Servei de Joventut

Normativa

Normativa que regula les instal·lacions juvenils:

Llei_5_2022,_de_8_de_juliol,_de_politiques_de_joventut_de_les_Illes_Balears.pdf  Llei 5/2022, de 8 de juliol, de politiques de joventut de les Illes Balears

Llei joventut consolidada.pdfLlei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. Versió consolidada de la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut.

Versió consolidada del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut. El Títol IV regula les instal·lacions juvenils (art. 55 a 80)

 Documents d'interès

Enllaç a la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca 

Enllaç a la Seu Electrònica del Consell insular de Menorca

Enllaç a la Seu Electrònica del Consell Insular d'Eivissa

Enllaç a la Seu Electònica del Consell Insular de Formentera