Torna

Servei de Joventut

DETECCIÓ I COMUNICACIÓ DE CASOS DE MALTRACTAMENT INFANTIL I JUVENIL EN L'ÀMBIT DEL LLEURE EDUCATIU

A partir de l'entrada en vigor de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència, el personal que treballa en el lleure educatiu està especialment afectat per l'obligació de comunicar qualsevol indici d'una situació de violència exercida sobre una persona menor d'edat, sense perjudici de prestar l'atenció immediata que la víctima precisi, d'acord amb els articles 15 i 16 d'aquesta Llei.

Amb l'objectiu de donar-vos eines per reconèixer aquests indicis i per comunicar aquests casos, us oferim els rcursos següents:

- Procediment per a la detecció, la notificació, l'avaluació, el tractament i el seguiment del maltractament infantil en l'àmbit de les activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil (versions en català i castellà).

Resolució_aprovació_procediment_maltractament_lleure_CAT.pdfResolució_aprovació_procediment_maltractament_lleure_CAT.pdf

Resolució_aprovació_procediment_maltractament_lleure_CAT.pdfResolució_aprovació_procediment_maltractament_lleure_CAT.pdf

També el podreu trobar en el BOIB: versió catalana i versió castellana.

- CURSOS DE FORMACIÓ

La Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies i l'IBJOVE han organitzat unes formacions específiques sobre aquesta temàtica.

Aquesta formació dura tres hores i està dirigida bàsicament a responsables d'entitats, personal director i monitor d'activitats, personal docent de les escoles de formació en el lleure infantil i juvenil i altre personal que treballa en l'àmbit del lleure educatiu.

Per apuntar-se a aquestes formacions, heu d'accedir a aquest enllaç, en el qual trobareu l'oferta de dates i ubicacions. Us pregam que li doneu màxima difusió.

Contingut de les formacions

Teniu a la vostra disposició el material que s'ha lliurat als assistents a les formacions per a la detecció del maltractament infantil i juvenil en l'àmbit del lleure educatiu:

Formació per a la detecció del maltractament infantil i juvenil

Llistat d'indicadors del maltractament

Full de registre de maltractament