Torna

Investigació Sanitària de les Illes Balears

Visió i missió

 

missió-visió

Conformar un ecosistema de recerca i innovació biomèdica d’excel·lència, reconegut com a tal tant en l’àmbit estatal com internacional, gràcies a una R+i translacional, integrada, col·laborativa i dinàmica, enriquida amb la participació dels diferents agents de l’ecosistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.

missió-visió

Enfortir la recerca translacional i la innovació en salut de qualitat a les Illes Balears, generant per a això les condicions adequades per a l’atracció del talent d’excel·lència i la generació de nou coneixement rellevant en l’àmbit internacional, que permeti afrontar els reptes actuals i millorar la salut de la població. Tot això, actuant sobre tots els agents implicats, tant públics com privats, per aconseguir un desenvolupament coordinat i multidisciplinari de la innovació biomèdica a les Balears.